Urlopy rodzicielskie dla ojców

 „Wśród polskich ojców oraz matek panuje dość wysoka skłonność do posiadania dzieci, a rodzina i szczęśliwe życie rodzinne odgrywają dużą rolę w społecznym światopoglądzie – mówi socjolog dr hab. Dariusz Wadowski, ekspert Tato.Net analizujący dane zebrane w raporcie STATO’21. I dodaje: Uczestnicy badań w większości chcieliby mieć więcej dzieci niż obecnie mają. Pragnienie takie wyraziło 57,5% respondentów”. W te pragnienia mężczyzn dobrze wpisuje się idea nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących urlopów ojcowskich.

 

Dyrektywa EU na temat work-life balance od początku wzbudza emocje i różne interpretacje. Warto w tym kontekście sięgnąć po nowy raport UNGC: Urlopy rodzicielskie dla ojców. Nowe rozwiązania w kontekście dyrektywy UE work-life balance opublikowany w czerwcu 2022 roku. Dokument ma za zadanie pomóc firmom wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Jest to o tyle ważne, że bardziej powszechne korzystanie z urlopów ojcowskich wymaga zmian w kulturze organizacyjnej firm i instytucji. To już się w pewnym wymiarze dzieje, ale wymaga rozpowszechnienia tak, aby świeżo upieczeni ojcowie mieli poczucie bezpieczeństwa związanego z pozycją zawodową i finansową. Tato.Net dostrzega i wyróżnia firmy, które dbają o kulturę organizacyjną przyjazną ojcu i rodzinie.

Istnieje realna szansa na to, że upowszechnienie korzystania z urlopów ojcowskich przyniesie rodzicom wymierne korzyści, jak lepsze relacje, efektywniejsze radzenie sobie ze stresem, poprawa więzi społecznych i jakości życia. Przy obecnym stanie badań i dość powszechnej wiedzy nie trzeba uzasadniać, że na rozwój dzieci, we wszystkich jego wymiarach, wpływa zaangażowana obecność obojga rodziców. Postać ojca przez długi czas pozostawała tu, ze szkodą dla rodziny i społeczeństwa, na drugim planie. Dobrze się dzieje, że ta tendencja ulega zasadniczej zmianie. Nowe rozwiązania dyrektywy work-life balance wychodzą naprzeciw coraz częściej świadomej potrzebie spełniania się mężczyzny w ojcostwie. Mężczyźni – jak potwierdza raport STATO’21 i eksperci z Think Tanku Tato.Net – chcą się angażować w pełnienie swojej roli jako ojca już nawet na etapie planowania dziecka. Tym bardziej pragną uczestniczyć w zadaniach rodzicielskich na etapie ciąży oraz gdy dziecko się urodzi.

Jednak aby urlopy rodzicielskie przyniosły spodziewane efekty, nie można decydować się na ich transferowalność. Nie jest właściwą praktyką przenoszenie określonej części urlopu rodzicielskiego z ojca dziecka na matkę i na odwrót. Urlopy te zostały przewidziane przecież w konkretnym i ważnym celu – aby tak mama, jak tato mieli realną możliwość bycia obecnym w życiu dziecka.

Potrzeba work-life balance to jedno z najważniejszych zagadnień poruszanych w Tato.Net. Jest przedmiotem programu realizowanego z powodzeniem w lokalnych O.K. Tato.Net oraz na warsztatach. Również na każdym Forum Tato.Net jest blok tematów o poszukiwaniu równowagi między ojcostwem i karierą. Ta kwestia jest też mocno akcentowana w wydawanych przez Tato.Net publikacjach i ogólnodostępnych materiałach w czytelni na serwisie internetowym.

Dziękuje pani Annie Potockiej Domin oraz Kamilowi Wyszkowskiemu z UN Global Compact Network Poland za zaproszenie Tato.Net do współpracy przy przygotowaniu tego bardzo potrzebnego dokumentu.

Wesprzyj Tato.Net

Ten artykuł przeczytałeś za darmo dzięki wspaniałomyślności Darczyńców. Jeśli możesz, wesprzyj finansowo Tato.Net. Będzie to wspaniały dar, który przyniesie korzyść wielu ojcom i ich rodzinom! Pomóż Redakcji Tato.Net przygotować kolejne teksty.

Kontakt dla mediów

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z nami.

Zbigniew Danilewski

tel. 660 498 899

e-mail:

Komentarze

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku