dr Dariusz Cupiał

dr Dariusz Cupiał

Założyciel Fundacji Cyryla i Metodego, inicjator Tato.Net, trener. Absolwent KUL, stypendysta Institute For Ecumenical and Cultural Research, Saint John's University w Collegeville w USA, należy do Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie. Jako trener przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleniowych dla ojców, w tym przeszkolił ponad 160 osadzonych ojców w zakładach karnych i aresztach śledczych. Pasjonat kajakarstwa, jazdy konnej i gór. Autor wielu artykułow oraz książek: Na drodze ewangelizacji i ekumeniiKolumbowie naszego pokolenia. Ojciec trojga dorosłych dzieci, dziadek piątki wnucząt. 

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1% podatku