dr Dariusz Cupiał

dr Dariusz Cupiał

Współzałożyciel Fundacji Cyryla i Metodego, inicjator Tato.Net, trener. Absolwent KUL, należy do Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie. Jako trener przeprowadził ponad 1400 godzin szkoleniowych dla ojców, w tym przeszkolił ponad 100 osadzonych ojców w zakładach karnych i aresztach śledczych. Pasjonat jazdy konnej i gór. Autor książek Na drodze ewangelizacji i ekumeniiKolumbowie naszego pokolenia. Ojciec trojga dorosłych dzieci, dziadek czworga wnuków. 

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1% podatku