Jak założyć Ojcowski Klub?

Ojcowskie Kluby to działające lokalnie grupy ojców, dla których warsztaty Tato.Net to dopiero początek drogi. Każdy członek tworzy i realizuje indywidualny plan bycia coraz lepszym i spełnionym tatą. Zadaniem Klubów jest budowanie środowiska wsparcia dla rozwoju ojców i ich rodzin. Jeśli potrzebujesz wymiany doświadczeń lub pragniesz wspólnego działania – poszukaj Ojcowskiego Klubu w swojej okolicy albo załóż własny. Dobrzy ojcowie powinni trzymać się razem!

Dlaczego warto?

Zdobędziesz tu praktyczne umiejętności i spotkasz mężczyzn, którzy zainspirują Cię do bycia coraz lepszym tatą. Dowiesz się, jak rozwiązać problemy, takie jak godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym, planowanie czasu dla najbliższych, utrzymywanie bliskich więzi z dzieckiem oraz żoną i wiele innych. Poznasz mocne i słabe strony własnego ojcostwa i metodą małych kroków nauczysz się zmieniać swój charakter. Rozwiniesz się społecznie, angażując swój czas w pożyteczne aktywności. Razem z innymi zbudujesz społeczność lokalną przyjazną rodzinie. Czy to nie wspaniałe wyzwanie?

Co mówią uczestnicy spotkań Ojcowskich Klubów?


 • Po kilku miesiącach uczestnictwa w spotkaniach Klubu mój osobisty poziom zaangażowania codziennie sprawdza żona i trójka moich dzieci. Córki aktywnie pomagają mi już w działaniach Klubu poprzez ich przygotowywanie (np. jako pierwsze weryfikują moje pomysły, tematy).


  Henryk
 • Dziś, kiedy nie ma wielopokoleniowych spotkań rodzinnych o charakterze biesiadnym wokół małego stołu w ciasnych mieszkaniach, trudno mówić o tym, że sami intuicyjnie poradzimy sobie z wyzwaniami bycia mężczyzną, a tym bardziej ojcem. Przekonany jestem, iż mężczyźni w różnym wieku powinni spotykać się ze sobą, rozmawiać, wymieniać doświadczeniami, planować działania, omawiać sukcesy lub porażki.

  Paweł

 • W męskich spotkaniach Ojcowskiego Klubu uczestniczę z wyjątkowym nastawieniem. Traktuję je jako zaszczyt i dar zasiadania przy wspólnym ogniu.

  Mikołaj

 • Oczyma wyobraźni widzę, jak by mogła wyglądać wywiadówka w szkole, gdyby przyszło na nią 80% ojców. Byłoby to możliwe, gdyby w każdej klasie funkcjonowało to na zasadzie zaangażowanego Ojcowskiego Klubu rodzica szkolnego.

  Adam

 • Nie spotykamy się, by skarżyć się i żalić na żony i dzieci. Po prostu warto wiedzieć, że ktoś inny zmaga się z podobnymi rzeczami. Cenne są uwagi, jak koledzy poradzili sobie na przykład z ząbkowaniem czy sznurowaniem butów, co u kogo się sprawdziło.

  Michał

 • Nie zajmujemy się walką, dochodzeniem jakichś praw. Wspieramy się doświadczeniami, wielu odkrywa, że fajnie być ojcem. A czasem trzeba usłyszeć od innego mężczyzny to, co na przykład żona ciągle powtarza, żeby dotarło. To spotkania dla tych, którzy na dowolnym etapie ojcostwa chcą stać się trochę lepszymi. 

  Rafał

ABC Ojcowskiego Klubu

 • Zorganizować warsztaty Tato.Net

  Krok 1: Zorganizować warsztaty Tato.Net

  Przeprowadzenie warsztatów jest dobrym punktem rozpoczęcia spotkań Ojcowskich Klubów, ponieważ ojcowie obecni na spotkaniu mają możliwość doświadczenia Tato.Net. Uczestnicy warsztatów będą grupą, która może tworzyć Ojcowski Klub. W celu zorganizowania warsztatów należy skontaktować się z Biurem Tato.Net.

 • Zapoznać się ze standardami Tato.Net

  Krok 2: Zapoznać się ze standardami Tato.Net

  W celu poznania należy:

  • Uczestniczyć w warsztatach Tato.Net (wymóg wobec lidera O.K.)
  • Przeczytać Poradnik „ABC Ojcowskiego Klubu"
  • Zapoznać się z informacjami na stronie tato.net
 • Znaleźć miejsce

  Krok 3: Znaleźć miejsce

  Spotkania mogą odbywać się przy parafiach, szkołach i innych instytucjach. Szukając miejsca, należy wziąć pod uwagę te, które chcą wspierać rodzinę a ich działalność nie jest sprzeczna z systemem wartości Tato.Net.

  Miejsca spotkań powinny spełniać następujące wymogi:

  odpowiednia powierzchnia, prestiż – otoczenie powinno sprzyjać poczuciu wyjątkowości Klubowiczów. Organizacja, przy której powstanie O.K. może wspierać działania Klubu. Z drugiej strony, Klub może wspierać działania, misję oraz wpływać na pozytywny wizerunek miejsca / instytucji. Jeżeli O.K. nie będzie działał przy żadnej organizacji, należy określić miejsce spotkań – najlepiej, by było to stałe miejsce. Szukając stałego miejsca spotkania, warto rozmawiać z właścicielami firm / dyrektorami szkół / organizacji / proboszczami parafii, przedstawiając im korzyści wynikające z istnienia Klubu w otoczeniu danej organizacji.

 • Wybrać lidera O.K.

  Krok 4: Wybrać lidera O.K.

  Osoba, które inicjuje powstanie Ojcowskiego Klubu może być jej liderem, ale nie musi. Ojcowie tworzący Klub powinni wspólnie wybrać ojca, który będzie liderem ich grupy. Może (nie musi) zdecydować o wyborze osób pełniących określone funkcje (np. zastępca lidera, skarbnik, sekretarz).

 • Ustalić plan rekrutacji i rekrutować

  Krok 5: Ustalić plan rekrutacji i rekrutować

  Przyszedł czas na rekrutację ojców, którzy będą uczestniczyć w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez O.K. Poniżej kilka pomysłów na dobry początek:

  • Ustalenie stałego terminu spotkań (np. każdy pierwszy wtorek miesiąca)
  • Przygotowanie ulotki przedstawiającej O.K. i zachęcającej do uczestnictwa
  • Zachęcenie dyrektora szkoły / firmy / proboszcza parafii / do zapraszania ojców na spotkanie Klubu
  • Wystąpienie lidera Klubu na spotkaniach rodziców w szkołach z zaproszeniem ojców do O.K. oraz zachęcenie mam, by namówiły mężów do uczestnictwa w Klubie
  • Wystąpienie lidera Klubu w szkołach, w klasach, aby zachęcić dzieci, by namówiły ojców do uczestnictwa w Klubie
 • Określić misję, cele i program działania Klubu

  Krok 6: Określić misję, cele i program działania Klubu

  Misja powinna:

  • określać sposób realizacji wizji
  • precyzować, po co powstał i działa O.K.
  • być spisana i wywieszona w miejscu spotkań
  • zawierać jasno określony zestaw celów, będąc zarazem na tyle ogólna, aby pozostawić swobodę metod w osiągnięciu tych celów.

  Cele Ojcowskiego Klubu powinny odpowiadać szczególnym potrzebom zaangażowanych ojców oraz społeczności, w której działa O.K. Członkowie Klubu powinni wspólnie określić założenia działania ich Klubu, określić misję oraz wyznaczyć cele, uwzględniając wspólną wizję O.K. Tato.Net.

  Program działania powinien obejmować harmonogram regularnych spotkań oraz innych działań, których podejmuje się Klub. Określenie misji, wyznaczenie celów i opracowanie programu działań może nastąpić na pierwszym spotkaniu Klubu.

 • Przeprowadzić spotkanie O.K

  Krok 7: Przeprowadzić spotkanie O.K

  Podczas pierwszego spotkania należy:

  • Omówić zasady działania O.K., misję, cele.
  • Stworzyć kontrakt spotkań O.K.
  • Stworzyć harmonogram spotkań Klubu – kiedy spotkania, jakie tematy ojcowie chcieliby poruszyć na kolejnych spotkaniach (można skorzystać ze scenariuszy spotkań przygotowanych przez Tato.Net).
  • Stworzyć listę członków O.K.
 • Zgłosić O.K. do Tato.Net

  Krok 8: Zgłosić O.K. do Tato.Net

  W informacji uwzględnij:

   

  • Dane kontaktowe lidera Klubu.
  • Miejsce, czas spotkania.

  >> Zgłaszam nowy O.K.

Pełne ABC Ojcowskiego Klubu, w którym znajdziesz dokładny opis misji, przykłady schematów spotkań i inne wytyczne znajdziesz tutaj:

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku