STATO'21


 

Przez długi czas ojcowie byli brakującym punktem na fotografii rodziny oraz w licznych agendach programów i polityk jej poświęconych. Już tak nie jest! Nadszedł CZAS NA TATĘ! Oddajemy w Państwa ręce kolejny owoc pracy zespołu badawczego Tato.Net – raport STATO’21 (studia i statystyki o ojcostwie). To następny ważny dokument pierwszego w Polsce i Europie think tanku – ośrodka badań nad ojcostwem i polityką rodzinną.

 

 

 

Raport STATO'21 jest drugim po STATO'20 tego typu badaniem, gdzie zarówno ojcowie, jak matki odpowiadają na pytania dotyczące dzisiejszejszego ojcostwa. Raporty są prezentowane podczas konferencji prasowych podsumowujących projekt badawczy. Sam projekt jest realizowany przez ekspertów Tato.Net we współpracy z pracownią IMAS International (współsponsorem i realizatorem badań) w ramach zadania „Wzmacniamy rodziny, wzmacniając ojców” dofinansowanego ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej. #PoPierwszeRodzina #AnalizyBadaniaCeleTatoNet

 

Mówcy konferencji prezentującej raport STATO'21

 

 

Jerzy Prokopiuk

Prezes Zarządu i współwłaściciel w IMAS International sp. z o.o. Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (MBA), filolog germański i teolog. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii ESOMAR. Tato trojga dorosłych dzieci oraz dziadek dwojga wnuków

 

dr Dariusz Cupiał

Współzałożyciel Fundacji Cyryla i Metodego, inicjator Tato.Net, trener. Absolwent KUL, należy do Stowarzyszenia Innowatorów społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie. Jako trener przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleniowych dla ojców. Tato trojga dorosłych dzieci, dziadek pięciorga wnuków.

 

Paweł Woliński

Menedżer. Od 2009 r. zaangażowany w projekty społeczne na rzecz rodzin i polityki rodzinnej. Wieloletni Prezes Zarządu Fundacja Mamy i Taty, członek zarządu Związku Dużych Rodzin 3+, dyrektor CitizenGO Polska, członek Rady Rodziny przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Mąż, tato czworga dzieci, dziadek.

 

 

dr hab. Dariusz Wadowski

Socjolog kultury, adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autor jednej książki i kilkudziesięciuartykułów naukowych. Przygotował m.in. opracowania dotyczące kulturowychprzemian ojcostwa oraz raportu z badań ojców w Rosji.
 

 

 

dr hab. Michał A. Michalski

Kulturoznawca, ekonomista, etyk gospodarczy, prof. UAM. Prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Autor ponad 50. publikacji o współzależności między rodziną, kulturą, i rozwojem społeczno-gospodarczym. Współautor badań i raportów „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce” i „Rozwiązania prorodzinne w firmach prywatnych w Polsce”. Tato 5 dzieci.

 

Razem odkrywamy ojcostwo

Wierzymy, że ojcostwa można i trzeba się uczyć, dlatego:

  • organizujemy unikalne WarszTaty o ojcostwie
  • inspirujemy działalność lokalnych Ojcowskich Klubów
  • budzimy świadomość i dostarczamy wiedzę

 

Dla Szkół

Dla Szkół

Zobacz, co szkoła może zrobić dla dzieci przez pracę z ich ojcami!

Dla Biznesu

Dla Biznesu

Chciałbyś, żeby Twoi pracownicy mieli szczęśliwe rodziny? Możemy w tym pomóc.

Dla NGO oraz wspólnot rodzinnych

Dla NGO oraz wspólnot rodzinnych

Zapraszamy Twoją organizację do współdziałania z Tato.Net na rzecz wzmocnienia rodzin przez wzmocnienie ojców!

Dla Mam

Dla Mam

Chciałabyś, by Twój mąż był lepszym Tatą? Zapisz go na warsztaty.

 

 

Realizator i partnerzy STATO'21

 

 

 

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa. II Otwarty Konkurs ofert w zakresie promocji rodziny "Po Pierwsze Rodzina!"
Na Rok 2021 "Wzmacniać rodziny wzmacniając ojców". Wartość dofinansowania:187 250 zł

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku