Dla NGO oraz wspólnot rodzinnych

Uniwersalną wartością Inicjatywy Tato.Net jest budowanie kultury odpowiedzialnego ojcostwa. Dzieje się to przez tworzenie sieci organizacji społecznych, ruchów i wspólnot wspierających rodziców i ich dzieci. Zachęcamy Twoją organizację do współdziałania z Tato.Net na rzecz wzmocnienia rodzin przez wzmocnienie ojców! 

 

 

Zorganizuj WarszTaty

Zostań lokalnym organizatorem warsztatów dla ojców. Tato.Net we współpracy z Twoją organizacją odpowie na potrzeby rodzin przez transfer wiedzy i dobrych ojcowskich praktyk. 

Zobacz więcej

Odwiedź TatoSklep

Księgarnia internetowa Tato.Net może stać się dla beneficjentów Twojej organizacji źródłem sprawdzonych pomocy wychowawczych. Pomyśl o wyposażeniu lokalnej biblioteki w dobrą lekturę dla rodziców.

Zobacz więcej

 

 

Przyjedźcie na Forum Tato.Net

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Forum Tato.Net! Wysyłając grupę ojców ze swojego środowiska, wspólnoty możesz uzgodnić specjalne warunki uczestnictwa w tym prestiżowym wydarzeniu.

Zobacz więcej

Promuj odpowiedzialne ojcostwo

Masz lokalny projekt, który potrzebuje wsparcia przez patronat medialny serwisu? Skontaktuj się z biurem Tato.Net! Możesz pomóc rodzinom przez promocję świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa. Zamów materiały promocyjne.

Zobacz więcej

 

 

Zainicjuj Ojcowski Klub

Wystarczy dziesięciu chętnych ojców i miejsce spotkań – Twoja organizacja może być inicjatorem pierwszego w Waszym powiecie Ojcowskiego Klubu!

Zobacz więcej

Skorzystaj z materiałów

Organizacje partnerskie współpracujące z Inicjatywą mogą korzystać - na zasadzie porozumienia - do swoich celów edukacyjnych i formacyjnych z materiałów dostępnych w czytelni Tato.Net.

Zobacz więcej

 

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku