Kochaj dzieci kochając żonę

Interakcja małżeńska polega na skupianiu się na dzieciach po­przez skupianie się na żonie. Może się to wydawać nieco okręż­ną drogą, ale wierz mi, że prowadzi ona prosto do celu. Wiele badań potwierdza wzajemną zależność pomiędzy mocnym mał­żeństwem a efektywnym ojcostwem. Jedno z badań przeprowa­dzonych na grupie dzieci w wieku szkolnym oraz na ich rodzicach wykazało, że jakość wspólnoty małżeńskiej jest wskaźnikiem zdolności ojca do afirmatywnych reakcji w stosunku do dzieci oraz do pozytywnego działania w rodzinie. W przypadku cho­rej więzi małżeńskiej, ojciec przejawia większe tendencje do nad­miernej kontroli nad dziećmi i ma mniej pozytywne nastawienie w stosunku do nich. Szokujące dane opublikowano w 1987 roku, po zbadaniu 127 ojców dopuszczających się aktów kazirodczych ze swoimi dziećmi. Jako jedną z głównych przyczyn, dla których ci mężczyźni dopuszczali się tak drastycznej przemocy wobec swoich dzieci, wskazano „nieudany związek małżeński”. Badania wykonane w Izraelu wykazały, że mężczyźni, którzy uważali swoje ojcostwo za wyjątkowe oraz ubogacające ich oso­biście doświadczenie, byli przede wszystkim szczęśliwi w mał­żeństwie. Glen Elder, który badał rodziny doświadczone przez Wielki Kryzys lat trzydziestych odkrył, że zgodne i współpracu­jące ze sobą małżeństwa, dzięki swojej postawie znacznie zała­godziły trudności bytowe swoim dzieciom, a szczególnie synom wynikające z sytuacji ekonomicznej. Innymi słowy, silna więź kochających się rodziców zapewniała poczucie bezpieczeństwa synom w trudnych czasach światowego kryzysu. Nawet, jeśli bylibyśmy skłonni rozdzielić relacje mąż – żona i ojciec – syn, aby rozpatrywać je jako zupełnie osobne zależności, powyższe badania jaskrawo pokazują, że jest to niemożliwe. Ja­kość związku małżeńskiego wpływa na wiele czynników wycho­wawczych: determinuje poziom porozumienia z dzieckiem, wspo­maga czuwanie nad bezpieczeństwem jego sfery seksualnej, jest fundamentem naszego rodzicielskiego zaangażowania i satysfak­cji pedagogicznej, a także stymuluje jego umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. To tylko kilka przykładów na to, jak ważne jest pielęgnowanie swojego małżeństwa. Jeśli naprawdę kochasz swoje dzieci, to ze względu na nie, z całego serca kochaj żonę. Miłość taty do mamy to najlepsze, co możemy ofiarować naszym dzieciom. Kiedy dziecko wzrasta w bezpiecznej atmosferze kochającej się rodziny, dostaje najwspa­nialszy prezent na całe życie. Ken R. Canfield, Siedem sekretów efektywnych ojców – fragmenty fot. Krzysztof Słomka

Link_tato_w_7+miesiac_P8091053Interakcja małżeńska polega na skupianiu się na dzieciach po­przez skupianie się na żonie. Może się to wydawać nieco okręż­ną drogą, ale wierz mi, że prowadzi ona prosto do celu. Wiele badań potwierdza wzajemną zależność pomiędzy mocnym mał­żeństwem a efektywnym ojcostwem.

Jedno z badań przeprowa­dzonych na grupie dzieci w wieku szkolnym oraz na ich rodzicach wykazało, że jakość wspólnoty małżeńskiej jest wskaźnikiem zdolności ojca do afirmatywnych reakcji w stosunku do dzieci oraz do pozytywnego działania w rodzinie. W przypadku cho­rej więzi małżeńskiej, ojciec przejawia większe tendencje do nad­miernej kontroli nad dziećmi i ma mniej pozytywne nastawienie w stosunku do nich. Szokujące dane opublikowano w 1987 roku, po zbadaniu 127 ojców dopuszczających się aktów kazirodczych ze swoimi dziećmi. Jako jedną z głównych przyczyn, dla których ci mężczyźni dopuszczali się tak drastycznej przemocy wobec swoich dzieci, wskazano „nieudany związek małżeński”.

Badania wykonane w Izraelu wykazały, że mężczyźni, którzy uważali swoje ojcostwo za wyjątkowe oraz ubogacające ich oso­biście doświadczenie, byli przede wszystkim szczęśliwi w mał­żeństwie. Glen Elder, który badał rodziny doświadczone przez Wielki Kryzys lat trzydziestych odkrył, że zgodne i współpracu­jące ze sobą małżeństwa, dzięki swojej postawie znacznie zała­godziły trudności bytowe swoim dzieciom, a szczególnie synom wynikające z sytuacji ekonomicznej. Innymi słowy, silna więź kochających się rodziców zapewniała poczucie bezpieczeństwa synom w trudnych czasach światowego kryzysu.

Nawet, jeśli bylibyśmy skłonni rozdzielić relacje mąż – żona i ojciec – syn, aby rozpatrywać je jako zupełnie osobne zależności, powyższe badania jaskrawo pokazują, że jest to niemożliwe. Ja­kość związku małżeńskiego wpływa na wiele czynników wycho­wawczych: determinuje poziom porozumienia z dzieckiem, wspo­maga czuwanie nad bezpieczeństwem jego sfery seksualnej, jest fundamentem naszego rodzicielskiego zaangażowania i satysfak­cji pedagogicznej, a także stymuluje jego umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. To tylko kilka przykładów na to, jak ważne jest pielęgnowanie swojego małżeństwa.

Jeśli naprawdę kochasz swoje dzieci, to ze względu na nie, z całego serca kochaj żonę. Miłość taty do mamy to najlepsze, co możemy ofiarować naszym dzieciom. Kiedy dziecko wzrasta w bezpiecznej atmosferze kochającej się rodziny, dostaje najwspa­nialszy prezent na całe życie.


Ken R. Canfield, Siedem sekretów efektywnych ojców – fragmenty

fot. Krzysztof Słomka

Grzegorz Grochowski

Autor

Grzegorz Grochowski

Ojciec dwóch córek. Wykładowca w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Trener inicjatywy Tato.Net, założyciel Gdańskiej Akademii Dojrzałości. Animator życia kulturalnego, laureat Medalu Prezydenta Miasta Gdańska, w wolnych chwilach muzyk i kompozytor.

Zaangażowane ojcostwo znacząco wpływa na zmniejszenie przestępczości.

Współfinansowane ze środków ministerstwa

Sprawdź również: