Przedstawiciel Tato.Net w składzie Narodowej Rady Rozwoju

Dr Dariusz Cupiał, inicjator Tato.Net, przyjął zaproszenie Prezydenta Andrzeja Dudy do współpracy w ramach nowopowstałej Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania. „To szansa na wniesienie ojcowskiej perspektywy i wieloletnich doświadczeń Tato.Net w wysiłek tworzenia kultury wspierającej rodzinę – mówi dr Cupiał. – Ale również na ubogacenie naszych doświadczeń i zbudowanie wokół tematu rodziny wspólnoty dialogu" – dodaje.

Powołana 24 czerwca 2022 roku Rada do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej to gremium konsultacyjno-doradcze działające pro publico bono w ramach Narodowej Rady Rozwoju (NRR). Zadaniem tego konsylium jest wspieranie Prezydenta w analizie aktualnej sytuacji i wypracowywaniu rozwiązań dotyczących obszarów edukacji, kształcenia i wychowania oraz funkcjonowania polskich rodzin, także w kontekście wyzwań demograficznych.

Cieszymy się, że głos ojców będzie mógł wybrzmieć w gronie, które może mieć realny wpływ na kształtowanie polityki rodzinnej w Polsce – mówi Dariusz Cupiał. – Jako Tato.Net słuchamy tego głosu już od 18 lat – głosu ojców wierzących i niewierzących; z Polski i wielu krajów Europy i świata; ojców, którzy z powodzeniem budują trwałe związki i zdrowe, wzmacniające relacje rodzinne, ale też i ojców, którym ta sztuka z różnych względów się nie udała. Głosu ojców słuchamy  także, prowadząc badania opracowywane przez Think Tank Tato.Net, ale przede wszystkim spotykając się z wieloma ojcami podczas różnego rodzaju wydarzeń, które organizujemy.

Tato.Net jest największą społecznością ojcowską w Polsce i Europie. Od 2004 roku organizuje różnego rodzaju warsztaty kompetencyjne dla ojców, warsztaty integracyjne dla ojców z dziećmi i ich matkami, realizuje ojcowskie fora z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy, prowadzi działalność wydawniczą i badawczą.

Kieruje się wizją ojcostwa, które wciąż powinno być odkrywane na nowo, zarówno poprzez czerpanie z wartościowej spuścizny poprzednich pokoleń, jak i korzystanie z najnowszych osiągnięć. Osiągnięcia te bywają jednak tak wsparciem, jak wyzwaniem i wymagają rzetelnego namysłu a tym samym zaangażowania w dialog.

Dlatego Tato.Net chętnie podejmuje współpracę z różnymi podmiotami naukowymi, politycznymi i społecznymi, które także poszukują rozwiązań wzmacniających relacje rodzinne i służących rozwojowi dorosłych i dzieci, w tym np. z National Center For Fathering z USA (badania i publikacje), Senatem RP (Konkurs List do Taty), Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (Rada Rodziny) czy z ONZ (Raport UN GCNP dot. dyrektywy UE work-life balance). Wejście do grona Narodowej Rady Rozwoju wpisuje się w realizację misji, której Tato.Net służy od 18 lat.

Z radością zauważamy, że model ojcostwa, jaki promuje Tato.Net – korzystającego z doświadczeń przeszłości, wybiegającego myślą w przyszłość, a przede wszystkim proaktywnie obecnego tu i teraz – stał się elementem tożsamości wielu polskich mężczyzn, komponentem ich kariery, elementem ich osobistej marki, z którego są dumni i który starają się rozwijać – mówi dr Cupiał. – Oni właśnie niezwykle kreatywnie współtworzą dzisiaj tę kulturę rozwoju poprzez rodzinę i dlatego też ich reprezentantem będziemy starali się być w pracach NRR. Będziemy też jednocześnie pamiętać o ojcach, którym zewnętrzne uwarunkowania nie pozwalają realizować wspomnianego modelu oraz o dzieciach, dla których, jak pokazują nasze doświadczenia, obecność i zaangażowanie ojca są niezbędne do zdrowego rozwoju.

Autor: Redakcja Tato.Net

Kontakt dla mediów

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z nami.

Zbigniew Danilewski

tel. 660 498 899

e-mail:

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku