Michał A. Michalski

dr hab., prof. UAM, kulturoznawca, ekonomista, badacz wpływu rodziny na gospodarkę oraz politykę rodzinną. Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ekspert Polskiego Forum Rodziców, członek Rady Rodziny przy MRiPS. Dyrektor Centrum Badań nad Rodziną i Demografią Collegium Intermarium oraz pracownik Zakładu Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Współtworzył badania i raporty pt. Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce oraz Rozwiązania prorodzinne w firmach prywatnych w Polsce. 

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku