dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

Kierownik Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich. Hobby – dobra muzyka, zarówno klasyczna, jak i popularna oraz muzyka folkowa inspirowana tekstami i muzyką Celtów. Mąż, tato. 

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku