Raport z badań 2023

Fundacja Cyryla i Medotego realizuje zadanie pt.

„Zbudowanie stabilnych postaw ojcowskiego Think Tanku Tato.Net”

w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018-2030 PROO

Całkowita kwota otrzymanej dotacji: 150 000,00 zł

 

Zadanie polega na przeprowadzeniu badań oraz publikacji wyników.
Podstawowe cele tworzącego się think tanku Tato.Net poświęconego tematyce ojcowskiej to:
1) gromadzenie wiedzy i pełnienie roli swoistego kuratora wiedzy - dzielenie się wynikami badań i raportami z organizacjami i instytucjami mającymi wpływ na rozwiązania społeczne. Prowadzenie ogólnopolskich badań socjologicznych, obejmujących zarówno populację polskich ojców, jak i szeroko rozumiane „otoczenie ojcostwa”,
2) skierowanie do polskich ojców opartej o wyniki badań i konsultacje eksperckie innowacyjnej oferty edukacyjnej, łączącej podnoszenie kompetencji zawodowych z rozwojem osobistym w obszarze ojcostwa,
3) wywarcie aktywnego wpływu na warunki społeczne i świadomość sprzyjająca efektywnemu ojcostwu - uznanie odpowiedzialnego ojcostwa jako wartości powszechnie użytecznej – jako elementu dobra wspólnego.
Na podstawie opublikowanego raportu planowana jest realizacja nowych scenariuszy spotkań dla Ojcowskich Klubów Tato.Net oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej.

Raport z przeprowadzanych badań w ramach działalności think tank Tato.Net zostanie upubliczniony na tej stronie.

 

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku