Raport z badań 2023

Postawy Polaków wobec rodzicielstwa i ojcostwa to kolejny, już czwarty raport Think Tanku Tato.Net, będący wynikiem badania opinii na temat ojcostwa. To materiał interesujący i pożyteczny dla osób i instytucji w różnych wymiarach wspierających dzisiejszych rodziców.

Think Tank Tato.Net prowadzi systematyczną działalność badawczą skoncentrowaną przede wszystkim na problematyce ojcostwa. Rozpoczęty w 2020 roku doroczny cykl pogłębionych studiów otrzymał nazwę STATO (akronim słów: statystyki i studia o ojcostwie). Corocznie publikowane raporty (STATO’20, STATO’21, STATO’22) opierają się na wynikach badań kwestionariuszowych prowadzonych na ogólnopolskich próbach reprezentatywnych rodziców. Prowadzone badania pomagają zidentyfikować obszary i kierunki zachodzących zmian.

Pobierz bezpłatnie raport Postawy Polaków wobec rodzicielstwa i ojcostwa:

 

Fundacja Cyryla i Metodego realizuje zadanie pt.
„Zbudowanie stabilnych postaw ojcowskiego Think Tanku Tato.Net”
w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018-2030 PROO
Całkowita kwota otrzymanej dotacji: 150 000,00 zł

Zadanie polega na przeprowadzeniu badań oraz publikacji wyników.
Podstawowe cele tworzącego się Think Tanku Tato.Net poświęconego tematyce ojcowskiej to:
1) gromadzenie wiedzy i pełnienie roli swoistego kuratora wiedzy – dzielenie się wynikami badań i raportami z organizacjami i instytucjami mającymi wpływ na rozwiązania społeczne. Prowadzenie ogólnopolskich badań socjologicznych, obejmujących zarówno populację polskich ojców, jak i szeroko rozumiane „otoczenie ojcostwa”,
2) skierowanie do polskich ojców opartej o wyniki badań i konsultacje eksperckie innowacyjnej oferty edukacyjnej, łączącej podnoszenie kompetencji zawodowych z rozwojem osobistym w obszarze ojcostwa,
3) wywarcie aktywnego wpływu na warunki społeczne i świadomość sprzyjająca efektywnemu ojcostwu – uznanie odpowiedzialnego ojcostwa jako wartości powszechnie użytecznej – jako elementu dobra wspólnego.
Na podstawie opublikowanego raportu planowana jest realizacja nowych scenariuszy spotkań dla Ojcowskich Klubów Tato.Net oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej.

 

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku