Ukazał się raport STATO'22 „Zostać Tatą" – największe w Polsce badania o ojcostwie  

Ukazał się raport STATO'22 (studia i statystyki o ojcostwie). Dostarcza wiedzy o tym, jak ojcowie postrzegają swoją rolę dzisiaj. Najważniejsze oczekiwania wobec dobrego ojca dotyczą kwestii jego obecności emocjonalnej: okazywania czułości, troskliwości, opiekuńczości, dobroci (63,6% wskazań). Zadania związane z pozycją społeczną, zarobkami i wykształceniem znalazły się na dalszym planie (8,9% wskazań). W 2022 roku 70% polskich rodzin miało kontakt z uchodźcami z Ukrainy, ponad połowa ojców uczestniczyła w zbiórkach pieniędzy i darów, a 25% ojców osobiście zaangażowało się w pomoc poprzez wolontariat lub inne formy wsparcia. 

Badanie przeprowadził w listopadzie 2022 roku IMAS International. Objęło ono reprezentatywną próbę 1003 dorosłych mężczyzn, z której pozyskano N=360 wywiadów z ojcami. Wyniki badania zaprezentowano na konferencji prasowej z udziałem dra hab. Kazimierza Koraba, dra hab. Michała A. Michalskiego, prof. UAM, dra hab. Dariusza Wadowskiego, Pawła Wolińskiego i dra Dariusza Cupiała z Think Tanku Tato.Net. 

„Raport STATO'22 potwierdza fakt, że współcześni polscy ojcowie kierują się zasadniczo innym modelem ideału ojcostwa niż ten, który dominował w poprzednich dekadach. Zmiana w postrzeganiu swojej roli przez ojców to dziś już nie tylko powinność zaspokajania potrzeb materialnych rodziny, lecz także umiejętność dostrzegania potrzeb emocjonalnych i budowania relacji z dziećmi na wyższym poziomie" – mówi dr Dariusz Cupiał, twórca Tato.Net. 

„Wśród ankietowanych ojców przeważają ojcowie zadowoleni ze swoich relacji z dziećmi w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wzrósł odsetek ojców bardzo zadowolonych z relacji z dziećmi. Głównymi powodami zadowolenia jest jakość tych relacji i wspólne spędzanie czasu, a powodem niezadowolenia jest zbyt mało czasu spędzanego z dzieckiem / dziećmi. Uczestnicy badań STATO’20, STATO’21 i STATO’22 najczęściej deklarują spędzanie z dziećmi od 1 do 2 godzin w czasie zwykłego dnia roboczego i ponad 2 godzin w czasie dni wolnych od pracy i weekendów” – podsumowuje dr hab. Dariusz Wadowski, socjolog, ekspert Tato.Net. 

Raport powstał w ramach projektu „Zostań Tatą" dofinansowanego z budżetu Państwa w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – Po Pierwsze Rodzina. Zadanie objęło: 1) przeprowadzenie badań statystycznych i opracowanie raportu, 2) programowe wsparcie sieci Ojcowskich Klubów Tato.Net, 3) kampanię społeczną „Jak to jest ZOSTAĆ TATĄ?".

Więcej szczegółów na stronie https://tato.net/zostac-tata

Pełna treść raportu wraz z artykułami eksperckimi jest do pobrania na  https://tato.net/stato22  

Tato.Net to społeczność, która od 18 lat inspiruje mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Dostarcza im w tym celu sprawdzone narzędzia, aby mogli się nawzajem wspierać w byciu coraz lepszymi ojcami. Dzieje się to głównie przez serwis internetowy, warsztaty, coroczne Międzynarodowe Forum oraz O.K. Tato.Net czyli Ojcowskie Kluby. Celem strategicznym Tato.Net jest założenie przynajmniej jednego O.K. w każdym powiecie. 

Tato.Net prowadzi także ośrodek ekspercki typu think tank dla problematyki ojcowskiej i polityki rodzinnej. Jego celem jest gromadzenie i udostępnianie wiedzy, prowadzenie badań, analiz i kampanii społecznych oraz wydawanie publikacji. Współpracuje z organiza­cjami i instytucjami zainteresowanymi promowaniem kultury odpowiedzialnego ojcostwa. 

#ThinkTankTatoNet #TatoNet #PoPierwszeRodzina #STATO22 #OJCOWSKIEKLUBY 

Kontakt dla mediów

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z nami.

Zbigniew Danilewski

tel. 660 498 899

e-mail:

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku