Powstał nowy raport o postawach Polaków wobec rodzicielstwa

Postawy Polaków wobec rodzicielstwa i ojcostwa to tytuł najnowszego raportu, który jest udostępniony bezpłatnie na portalu Tato.Net. To materiał interesujący i pożyteczny dla osób i instytucji w różnych wymiarach wspierających dzisiejszych rodziców. Raportowi towarzyszą artykuły eksperckie, sukcesywnie publikowane na portalu tato.net w maju.

„Obecnie w Polsce obserwujemy dynamiczną transformację zachodzącą w wielu obszarach życia – w ekonomii, technologii, infrastrukturze. Transformacja dotyczy także kultury społecznej, w tym również rodzinnej, zaś ojcostwa, rodzicielstwa w szczególności. Praktyką kluczową w okresie zachodzących zmian jest pomiar, przeprowadzanie sondaży, statystyk, badań. Jeżeli coś cenimy, to chcemy to poznać – i to jest również powodem powstania niniejszego raportu” – pisze we wprowadzeniu do dokumentu dr Dariusz Cupiał, założyciel Tato.Net.

Badania zostały zrealizowane w grudniu 2022 roku przez IMAS International za pomocą ankiety internetowej (CAWI). Ogólnopolska reprezentatywna próba badawcza została wyłoniona w oparciu o panel internetowy IMAS OnLine. Ogółem badaniami ilościowymi objęto 1006 respondentów. Tekst raportu opracował dr hab. Dariusz Wadowski a konsultacji udzielili eksperci z różnych ośrodków zaangażowani w działania Think Tanku Tato.Net. Prace nad powstaniem raportu sfinansował Narodowy Instytut Wolności.

Wśród wniosków sformułowanych na podstawie najnowszych badań jasno wynika, że najważniejszymi wartościami uznawanymi przez osoby biorące udział w badaniach są rodzina i miłość. Jednocześnie jedynie nieco ponad połowa młodych uczestników badań planuje mieć dzieci. Respondenci najczęściej pragną mieć dwoje dzieci. Uważają też, że późniejsze rodzicielstwo jest lepsze niż wcześniejsze, bo jest bardziej dojrzałe.

Idealną liczbą dzieci dla respondentów jest najczęściej dwoje (dla ok. jednej trzeciej badanych) lub troje (dla ok. jednej czwartej badanych). Kluczowymi czynnikami dla podjęcia decyzji o posiadaniu dzieci są: osiągnięcie przez rodziców stabilizacji w życiu, samodzielne mieszkanie, brak obaw o utratę pracy.

„Warto też zwrócić uwagę – czytamy w raporcie – że postawy względem rodzicielstwa i posiadania dzieci oraz wizje życia rodzinnego i ojcostwa są dość mocno zróżnicowane względem wyznawanych przekonań światopoglądowych i religijności. Wprawdzie standardowe czynniki społeczno-demograficzne, takie jak płeć, wiek czy miejsce zamieszkania często różnicują postawy osób badanych, jednak najbardziej zależą one od czynników światopoglądowych”.

Think Tank Tato.Net to pierwszy w Polsce i Europie ośrodek badań nad ojcostwem i polityką rodzinną. Pełni swoją misję przez gromadzenie wiedzy oraz opracowywanie narzędzi dla różnych organizacji i instytucji w celu wzmocnienia polityki rodzinnej uwzględniającej komponent ojcostwa. Wspiera kulturę odpowiedzialnego ojcostwa przez prowadzone studia i statystyki, których owocem są m. in. raporty o ojcostwie STATO i seria publikacji eksperckich  ABC. Analizy Badania Cele. Systematycznie prowadzone przez Think Tank Tato.Net badania pozwalają identyfikować obszary i kierunki zachodzących zmian.  

Raport można pobrać bezpłatnie tutaj >> Postawy Polaków wobec rodzicielstwa i ojcostwa

Autor: Redakcja Tato.Net

Kontakt dla mediów

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z nami.

Zbigniew Danilewski

tel. 660 498 899

e-mail:

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku