Nowy raport STATO'23 „Siła nadziei” – największe w Polsce badania o ojcostwie

W czwartek, 4 kwietnia, zostanie opublikowany raport z kolejnej, już czwartej edycji badania STATO (statystyki i studia o ojcostwie). Badania te od 2020 roku dostarczają wiedzy o współczesnym ojcostwie w Polsce.

Najważniejsze oczekiwania wobec dobrego ojca to, podobnie jak w roku ubiegłym, czułość, troskliwość, opiekuńczość, dobroć. Co czwarty ojciec uznał relacje ze swoimi dziećmi za silniejsze niż przed rokiem.

Badanie przeprowadził w grudniu 2023 roku IMAS International. Objęło ono reprezentatywną próbę 1010 dorosłych mężczyzn, z której pozyskano N=163 wywiady z ojcami posiadającymi przynajmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Wyniki badania zostaną zaprezentowane na konferencji prasowej z udziałem dra Dariusza Cupiała z Think Tanku Tato.Net.

Raport STATO'23 po raz kolejny potwierdza fakt, że współcześni polscy ojcowie kierują się nowym modelem ojcostwa, różniącym się od dominującego w poprzednich dziesięcioleciach. Ojcostwo dzisiaj oznacza nie tylko zaspokajanie potrzeb materialnych rodziny, lecz także umiejętność dostrzegania potrzeb emocjonalnych i budowania relacji z dziećmi na wyższym poziomie.

„Na tle dominującej narracji o kryzysie ojcostwa analiza ukazuje zaskakująco pozytywny obraz postrzegania siebie przez mężczyzn. Badanie po raz kolejny sygnalizuje zmianę dokonującą się w pokoleniu młodych ojców. Z raportu wyłania się obraz mężczyzn obdarzonych optymizmem, poczuciem wartości i wiary w siebie oraz siłą płynącą z nadziei” – mówi dr Dariusz Cupiał, twórca Tato.Net.

Raport powstał z inicjatywy Think Tanku Tato.Net we współpracy z pracownią badawczą IMAS International, Fundacją Projekt PL oraz agencją reklamową At Work.

Pełna treść raportu wraz z artykułami eksperckimi będzie możliwa do pobrania na portalu >> BADANIA STATO.

Tato.Net to społeczność, która od 20 lat inspiruje mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Dostarcza im w tym celu sprawdzone narzędzia, aby mogli się nawzajem wspierać w byciu coraz lepszymi ojcami. Dzieje się to głównie przez serwis internetowy, warsztaty, coroczne Międzynarodowe Forum oraz O.K. Tato.Net czyli Ojcowskie Kluby.

Tato.Net prowadzi także ośrodek ekspercki typu think tank dla problematyki ojcowskiej i polityki rodzinnej. Jego celem jest gromadzenie i udostępnianie wiedzy, prowadzenie badań, analiz i kampanii społecznych oraz wydawanie publikacji. Współpracuje z organiza­cjami i instytucjami zainteresowanymi promowaniem kultury odpowiedzialnego ojcostwa.

#ThinkTankTatoNet #TatoNet #STATO23 

Autor: Redakcja Tato.Net

Kontakt dla mediów

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z nami.

Zbigniew Danilewski

tel. 660 498 899

e-mail:

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku