Jak to jest ZOSTAĆ TATĄ? Ogólnopolska kampania społeczna i największe w Polsce badania na temat ojcostwa

Kampania społeczna „Jak to jest ZOSTAĆ TATĄ”, w formie krótkich video-reportaży, zaprezentowała historie ojców czerpiących ogromną satysfakcję ze swojej roli, niezależnie od wyzwań, jakie przed nimi ona stawia. Reportażom towarzyszyły otwarte spotkania dla młodych i świeżo upieczonych ojców w sieci Ojcowskich Klubów Tato.Net w całej Polsce. Ponadto, dzięki środkom z programu „Po Pierwsze Rodzina”, ukazał się raport STATO'22 (studia i statystyki o ojcostwie), który dostarczył wiedzy o tym, jak ojcowie postrzegają swoją rolę dzisiaj.

Kampanię społeczną promowały 30-sekundowe spoty emitowane w pasmach społecznych Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Sam spot telewizyjny został wyemitowany niemal 700 razy na antenach ogólnopolskich i regionalnych. Kampanię w radiu i telewizji uzupełniła emisja płatna materiałów w internecie. Jednym z przekazów kampanii było zaproszenie ojców do społeczności Tato.Net, która pomaga ojcom (i matkom) w rozwoju rodzicielskich kompetencji. W ten sposób wysłano do milionów mężczyzn (i kobiet) w Polsce istotny sygnał: „Nie jesteście sami – tego, jak być tatą (i mamą), można się nauczyć”.

Oprócz kampanii, środki z programu „Po Pierwsze Rodzina” pozwoliły na realizację kolejnej edycji raportu STATO. Badanie STATO'22 potwierdziło fakt, że współcześni polscy ojcowie kierują się zasadniczo innymi aspiracjami i modelem ideału ojcostwa niż ten, który dominował w poprzednich dekadach.

Zmiana w postrzeganiu swojej roli przez ojców to dziś już nie tylko powinność zaspokajania potrzeb materialnych rodziny, ale umiejętność dostrzegania potrzeb emocjonalnych i budowania relacji z dziećmi na wyższym poziomie” – mówi dr Dariusz Cupiał, twórca Tato.Net.

Badanie przeprowadził w listopadzie 2022 roku IMAS International. Objęło ono reprezentatywną próbę 1003 dorosłych mężczyzn, z której pozyskano N=360 wywiadów z ojcami. Najważniejsze oczekiwania wobec dobrego ojca dotyczą kwestii jego obecności emocjonalnej: okazywania czułości, troskliwości, opiekuńczości, dobroci (63,6% wskazań). Zadania związane z pozycją społeczną, zarobkami i wykształceniem znalazły się na dalszym planie (8,9% wskazań). W 2022 roku 70% polskich rodzin miało kontakt z uchodźcami z Ukrainy, ponad połowa ojców uczestniczyła w zbiórkach pieniędzy i darów, a 25% ojców osobiście zaangażowało się w pomoc poprzez wolontariat lub inne formy wsparcia.

Działania powstały w ramach projektu „Zostań Tatą” dofinansowanego z budżetu Państwa w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej „Po Pierwsze Rodzina”. Zadanie objęło: 1) przeprowadzenie badań statystycznych i opracowanie raportu, 2) programowe wsparcie sieci Ojcowskich Klubów Tato.Net, 3) kampanię społeczną „Jak to jest ZOSTAĆ TATĄ?”.

Więcej szczegółów na stronie https://tato.net/zostac-tata  

Pełna treść raportu STATO'22 wraz z artykułami eksperckimi jest do pobrania na  https://tato.net/stato22

 

Tato.Net to społeczność, która od 18 lat inspiruje mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Dostarcza im w tym celu sprawdzone narzędzia, aby mogli się nawzajem wspierać w byciu coraz lepszymi ojcami. Dzieje się to głównie przez serwis internetowy, warsztaty, coroczne Międzynarodowe Forum oraz O.K. Tato.Net czyli Ojcowskie Kluby. Celem strategicznym Tato.Net jest założenie przynajmniej jednego O.K. w każdym powiecie.

Tato.Net prowadzi także ośrodek ekspercki typu think tank dla problematyki ojcowskiej i polityki rodzinnej. Jego celem jest gromadzenie i udostępnianie wiedzy, prowadzenie badań, analiz i kampanii społecznych oraz wydawanie publikacji. Współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi promowaniem kultury odpowiedzialnego ojcostwa.

#ThinkTankTatoNet #TatoNet #PoPierwszeRodzina #STATO22 #OJCOWSKIEKLUBY

Autor: Redakcja Tato.Net

Kontakt dla mediów

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z nami.

Zbigniew Danilewski

tel. 660 498 899

e-mail:

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku