Honorowa Odznaka Primus in Agendo dla Wojciecha Czeronko

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uhonorował odznaką Primus in Agendo Wojciecha Czeronko, długoletniego prezesa Fundacji Cyryla i Metodego, w dowód uznania dla szczególnego zaangażowania w działalności na rzecz polityki społecznej i rodziny. Wręczenia odznaczenia dokonał 19 grudnia 2023 roku wojewoda lubelski Lech Sprawka. 

Honorowa Odznaka Primus in Agendo („Pierwszy w działaniu") ustanowiona została w 2015 roku przez Radę Ministrów jako odznaczenie cywilne wręczane w formie okrągłego medalu.

Primus in Agendo to zaszczytne, honorowe wyróżnienie, przyznawane osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny. Honoruje się nią tych, którzy swymi działaniami przyczynili się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny. Odznaka jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Wręczając odznaczenie, wojewoda wskazał na znaczenie roli, jaką pełni Tato.Net. Podkreślił istotną w misji Tato.Net troskę o relacje między ojcem a dzieckiem oraz przywracanie znaczenia roli ojca w rodzinie. Wojewoda zauważył też, że choć na co dzień projekty Tato.Net być może nie rzucają się w oczy, to jednak w rzeczywistości przynoszą one trwałe i długofalowe skutki, czego doświadczyło wiele rodzin, które zetknęły się z Tato.Net. W tym kluczu działania Tato.Net odczytuje jako skuteczne dążenie do harmonii i ładu. Wojewoda wyraził też słowa wdzięczności, gratulacji i życzenia ciągłego rozwoju dla całego Tato.Net i Fundacji Cyryla i Metodego.

Autor: Redakcja Tato.Net

Wesprzyj Tato.Net

Ten artykuł przeczytałeś za darmo dzięki wspaniałomyślności Darczyńców. Jeśli możesz, wesprzyj finansowo Tato.Net. Będzie to wspaniały dar, który przyniesie korzyść wielu ojcom i ich rodzinom! Pomóż Redakcji Tato.Net przygotować kolejne teksty.

Kontakt dla mediów

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z nami.

Zbigniew Danilewski

tel. 660 498 899

e-mail:

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku