Klauzule Informacyjne Tato.Net - Edukacja & Media Sp. z o.o.

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez

TATO.NET - EDUKACJA & MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Cele przetwarzania

• Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez TATO.NET - EDUKACJA & MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.tato.net.

Podstawa prawna przetwarzania

• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

Kategorie odbiorców danych

• Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
• Pracownicy TATO.NET - EDUKACJA & MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
• Podmioty wykonujące na rzecz TATO.NET - EDUKACJA & MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez TATO.NET - EDUKACJA & MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Okres przechowywania danych

• Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na TATO.NET - EDUKACJA & MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zobowiązań publicznoprawnych.
• Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z przetwarzaniem

• Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Prawo do przenoszenia danych osobowych.
• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. • Prawo do sprzeciwu.

• Kontakt w sprawie RODO: TATO.NET - EDUKACJA & MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Lubartowska 75a, 20-123 Lublin, Polska), email: office@tato.net

Informacje dodatkowe

• Podanie danych, przed zawarciem umowy z TATO.NET - EDUKACJA & MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez TATO.NET - EDUKACJA & MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ kontaktu z Panią/Panem.

• Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez TATO.NET - EDUKACJA & MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
• W oparciu o Pani/Pana dane osobowe TATO.NET - EDUKACJA & MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.

Dokument wygenerowany za pomocą GoRODO.pl

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku