ESG

Czy Twoja firma jest przygotowana na raportowanie ESG?

W 2024 roku około 300 polskich firm jest objętych wymogiem raportowania ESG, a w 2025 roku liczba ta wzrośnie do 3000.

Kto musi dostarczyć raporty ESG?

Dyrektywa CSRD, która zaczęła obowiązywać od 2024 roku, nakłada obowiązek przedstawienia raportów ESG na duże podmioty gospodarcze o poziomie przychodu powyżej 170 mln złotych (lub sumie bilansowej powyżej 85 mln złotych) i zatrudniające co najmniej 500 pracowników. Zakres obowiązku będzie stopniowo poszerzany na inne podmioty.

Od 2025 roku raportowanie będzie obowiązkowe dla wszystkich dużych podmiotów spełniających przynajmniej dwa z trzech kryteriów: liczba zatrudnionych 250 osób, przychody 80 mln EUR, suma aktywów 40 mln EUR.

Od 2026 roku raportowanie wskaźników ESG będzie również wymagane od średnich i małych spółek notowanych na giełdzie.

Jakie są główne wskaźniki do raportowania ESG?

Raport ESG, audytowany zewnętrznie, powinien ujawniać wskaźniki zagregowane w 3 obszarach:

  1. ŚRODOWISKO (Environment)
  2. SPOŁECZEŃSTWO (Society)
  3. ŁAD ZARZĄDCZY (Governance)

 

Przykładowo w punkcie SPOŁECZEŃSTWO firma ma obowiązek ujawnić dane zebrane w cztery grupy wskaźników (w nawiasie podano liczbę wskaźników, które należy przygotować):

  • ESRS S1 – Zatrudnienie (17)
  • ESRS S2 – Pracownicy w łańcuchu wartości (5)
  • ESRS S3 – Otoczenie społeczne (5)
  • ESRS S4 – Konsumenci i użytkownicy końcowi (5)

Jak Tato.Net wspiera ESG Twojej firmy?

Tato.Net wspiera bezpośrednio realizację wymogu ESRS S1-13 wskaźniki dotyczące szkoleń i rozwoju umiejętności.

Każda firma raportująca ESG ma obowiązek ujawnić średnią liczbę godzin szkoleń przypadającą na pracownika i w podziale na płeć.

Tato.Net zapewnia realizację zadania dzięki cyklicznym szkoleniom w formie webinarów i spotkań stacjonarnych dla wszystkich pracowników, masterclass dla wybranych zespołów i indywidualnego coachingu.

Od 2004 roku marka Tato.Net jest pionierem szkoleń dla pracowników, w tym ojców w Polsce i 15 innych krajach. W ponad 1000 edycji warsztatów liczba uczestników przekroczyła 20.000.

Wdrażamy i z sukcesem przeprowadzamy szkolenia dla całych firm, zespołów oraz indywidualnych pracowników. Jesteśmy partnerem w długookresowym rozwoju kompetencji work-life balance oraz efektywnego wykorzystywania swoich talentów i kompetencji w pracy i w domu. Oferujemy zarówno warsztaty online, jak i stacjonarne, w formule jednorazowych spotkań oraz programów trwających kilka miesięcy, które rozwijają całe zespoły i samą instytucję.

Zgłoś się po ofertę szkoleń dla Twoich pracowników:

Dodatkowo współpraca z Tato.Net (szkolenia, programy rozwoju kompetencji, Ojcowskie Kluby w firmach, biblioteki dla pracowników, udział w wydarzeniach np. w Forum Tato.Net) pozwolą Twojej firmie osiągnąć założone cele w obszarach:

S1-5 – Cele dotyczące zarządzania istotnymi negatywnymi oddziaływaniami, zwiększania pozytywnych oddziaływań i zarządzania istotnym ryzykiem i istotnymi możliwościami:

  • ograniczenia negatywnych oddziaływań na własną siłę roboczą (przeciwdziałanie wypaleniu, przeciążeniu, redukcja stresu),
  • zwiększenia pozytywnych oddziaływań na własną siłę roboczą (wzrost lojalności, silniejsza współpraca w zespole).

S1-6 – Charakterystyka pracowników jednostki

  • liczbę pracowników ogółem, którzy odeszli z jednostki w okresie sprawozdawczym, oraz wskaźnik rotacji pracowników w okresie sprawozdawczym – współpraca z Tato.Net podnosi lojalność i przyczynia się do obniżenia wskaźnika rotacji z organizacjach.


Czy Twoja firma zbiera już wskaźniki ESG?

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wsparcie:

Wesprzyj Tato.Net
Przekaż 1,5% podatku