0 items 0.00  0

Bliżej – pełna łączność // Workshop für Väter „NÄHE die tragende Verbindung”, MEERBUSCH / DÜSSELDORF

  • 14/03/2020 - 14/03/2020
  • Meerbusch
  • Westfalen / Germany

Inicjatywa Tato.Net zaprasza Cię na warsztaty „Bliżej – pełna łączność”, czyli ciekawe, nowatorsko zaplanowane wydarzenie dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla swoich dzieci.

Warsztat „Bliżej” ma na celu przekazanie metod pogłębiania relacji ojciec – dziecko. Zajęcia opierają się na czterech filarach efektywnego ojcostwa, do których zalicza się: zaangażowanie, stałość, znajomość dziecka i opiekuńczość.

Dlaczego warto zainwestować w swoje ojcostwo?

Dzięki tym warsztatom:

• przekonasz się jak wielki wpływ mają ojcowie na swoje dzieci
• lepiej poznasz, co jest mocną, a co słabą stroną Twojego ojcowania,
• nauczysz się wdrażać w życie 4 podstawy dobrego ojcostwa: zaangażowanie,  konsekwencja, znajomość, wychowanie,
• zobaczysz, które potrzeby swego dziecka zaspokajasz w sposób  wystarczający, a nad zaspokojeniem których musisz jeszcze popracować,
• uzyskasz od innych ojców feedback (informację zwrotną) i odkryjesz  tajemnicę dobrego kontaktu z dzieckiem,
• poznasz praktyczne metody budowy ojcowskiego planu działania.

_______________________________________________________________________________________________

Initiative Tato.Net läd Dich ein zum Workshop „Nähe- die tragende Verbindung”, ein innowatives und interesanntes Ereigniss für Männer die eigene Vaterfähigkeiten stärken wollen, und Helden für ihre Kinder sein möchten. Das Workschop „Nähe” hat zum Ziel metoden zu vermittelt mit denen die Verbindung Vater – Kind intensiviert und gestärkt wird. Die Sullung basiert auf vier Saülen des effektiver Vaterschaft Engagement, Beständigkeit, Das eigene Kind kennen sowie Fürsorglichkeit.

Warum es sich lohnt in eigene Vaterschaft Zeit und Geld zu investiren?

Während des Wokshop’s:
– kannst Du entdecken wie groß ist unser Einfluß alsVäter auf unsere Kinder,
– kannst Du die Stärken und Etwickungspotentiale deiner eigenen Vaterschaft entschlüßeln,
– entdeckst Du wie die Saülen des effektiver Vaterschaft integrierbar sind.
– bekommst Du stärkendes Feedbac von Teilnehmer des Workshop’s
– bekommst Strategiem ind Metoden vermittelt das eigene Papa-Buisness-Plan umzusetzen.

Program

Sobota, 14.03.2020
9.00 Rozpoczęcie
18.00 Zakończenie*

*Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania drobnych zmian

Miejsce: Pastor-Jacobs-Schule 
Städtische Gemeinschaftsgrundschule 
Kemperallee 6, 40668 MeerbuschLank

Organizator lokalny: Paul Panczyk, Tel. 00 49 2150 7072819, paul.panczyk@gmail.com 

Trener: warsztaty poprowadzi licencjonowany trener Tato.Net

Koszt: Całkowity koszt 10-godzinnych warsztatów wynosi 65 euro (w tym materiały szkoleniowe oraz catering).
Opłata za uczestnictwo / rejestrację wynosi 50 euro. **
Pozostałe koszty możesz przekazać na koniec warsztatu, jeśli uznasz, że zdobyta wiedza jest dla Ciebie wartościowa.

** Zwrot kosztów jedynie w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora

Jeżeli aktualna sytuacja finansowa jest dla Ciebie jedyną przeszkodą, by wziąć udział w warsztatach Tato.Net – wypełnij formularz rejestracyjny oraz wyślij prośbę na e-mail: warsztaty@tato.net
Fundacja sprawdzi możliwość dodatkowego dofinansowania Twojego udziału w szkoleniu.

Z drugiej strony – jeśli chciałbyś anonimowo wesprzeć kogoś, dla kogo finanse są jedyną barierą w udziale w szkoleniu – przekaż wybraną kwotę na Fundusz stypendialny.

___________________________________________________________________________________________

Samstag:  14.03.2020

9°°  Begrüßung und Enführung 
18°°  Workshop-Ende** 


* der Veranstalter behält sich das Recht vor, kleine Änderungen vorzunehmen. 
** Wenn Du dich für den Workshop angemeldet hast, aber an einem der Punkte nicht teilnehmen kannst, lass es uns wissen via E-Mail an: trening@tato.net 
 
Ort: Pastor-Jacobs-Schule 
Städtische Gemeinschaftsgrundschule 
Kemperallee 6, 40668 MeerbuschLank

Lokalkoordinator: Paul Panczyk, Tel. 00 49 2150 7072819, paul.panczyk@gmail.com 
 
Trainer: Der Workshop, wird durch einen von >Tato.net< lizenzierter Trainer geleitet. 
 
Kosten: 
Gesamtkosten für den 10-stundigen Workshop betragen 65 Euro (inkl. Schulungsunterlagen, Arbeitsmaterialien sowie Verpflegung / Catering). Teilnahme-/Anmeldegebühr beträgt 50 Euro.*** 
Restkosten kannst Du am Ende des Workshops spenden, sofern Du mit dem an Dich weitergereichtem Wissen, zufrieden bist. 

Anmeldung zum Workschop: Paul Panczyk, tel. 00 49 2150 7072819, paul.panczyk@gmail.com

——————————————————————————————————- 
*** Beachte, die Rückerstattung der Teilnahme-/Anmeldegebühr von 50 Euro, nur bei Absage des Workshops durch die Initiative Tato.net als Veranstalter. 
——————————————————————————————————– 
Wenn Deine aktuelle finanzielle Situation das einzige Hindernis für Dich ist, an dem Workshop von Tato. Net teilzunehmen. 
So fülle das Anmeldeformular aus und sende eine Anfrage per E-Mail an: warsztaty@tato. net 
Die Stiftung Cyryl & Metody wird die Möglichkeit einer Unterstützung für Deine Teilnahme am Training prüfen. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Wspierają Nas

Możesz być zainteresowany również...

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl