Ruszyła kampania społeczna „Tato.Net – Zawsze można być lepszym ojcem.”

Tato.Net rozpoczyna kampanię informacyjną upowszechniającą wiedzę na temat wpływu kontaktów ojca z dzieckiem oraz ich jakości na ryzyko zachowań przestępczych i problemów z prawem wśród dzieci. Przeprowadzone zostaną także szkolenia, których celem jest przygotowanie praktyków do efektywnej pracy z osadzonymi oraz ojcami mającymi w przeszłości konflikt z prawem.

 

Program kampanii zakłada również organizację konferencji dla wychowawców, pedagogów i innych specjalistów pracujących w pomocy społecznej, rodzinnej oraz penitencjarnej. Wszyscy zainteresowani zapoznają się z wynikami najnowszych badań w dziedzinach zbliżonych do ich profesji. Prelegentami będą, mający opinię najlepszych praktyków, przedstawiciele instytucji wspierających rodziny.

Z myślą o upowszechnianiu dążeń do idealnego ojcostwa przygotowano również specjalny landing page: www.lepszy.tato.net, gdzie po zarejestrowaniu się do społeczności Tato.Net za darmo otrzymać można książkę „Wspólne odkrywanie świata”. Lektura tej pozycji pomoże być nie tylko lepszym ojcem, ale też przyjacielem swojego dziecka.

Kampania będzie prowadzona:
– w mediach społecznościowych oraz tradycyjnych,
– na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych,
– w ojcowskich klubach Tato.Net na terenie całej Polski, również tych funkcjonujących w zakładach karnych.

Kampania ATL emitowana będzie w mediach: telewizja, kino, radio, internet, outdoor, ekrany LED. Za działania kreatywne odpowiada agencja TELESCOPE: spot w reżyserii Weroniki Ławniczak wyprodukowała Papaya Films. Sesja fotograficzna do printów została wykonana przez Radka Polaka.

Życie to rozwój. Wciąż trenujemy, edukujemy się, zmieniamy się, by być coraz lepszymi w naszych różnych życiowych rolach. Również ojcostwa można się uczyć całe życie, zawsze jest przestrzeń aby stać się lepszym tatą, lepszym człowiekiem. To nowoczesne, odpowiedzialne podejście do rodzicielstwa – mówi Malina Wieczorek z TELESCOPE.

Komunikacja w internecie prowadzona będzie na Facebooku, Instagramie i Twitterze. W projekt zaangażowani zostali także blogerzy. Za działania te odpowiada agencja komunikacji marketingowej Abanana.

Będąc tatą piątki dzieci doświadczyłem, jak ważne są relacje z dziećmi i jak bardzo potrzebne jest zapewnienie dziecku ojcowskiego wsparcia. Byłem też świadkiem dramatów odbywających się w rodzinach, w których ojciec wycofał się ze swojej roli. Mam nadzieję, że kampania „Zawsze można być lepszym ojcem” będzie impulsem do poważnego potraktowania ojcostwa – dodaje Łukasz Wołek, prezes agencji Abanana.

Ogromna odpowiedzialność spoczywająca na barkach każdego z ojców to temat wysokiej rangi. Zachęcamy do podzielenia się powyższą informacją z czytelnikami.

Lęk przed ojcostwem dotyka wielu. Mamy nadzieję, że wspólnie pomożemy mężczyznom stać się takim ojcami, którzy będą wzorem do naśladowania dla swoich pociech oraz opoką dla nich i swoich rodzin. To właśnie od ojców wymaga się postawy rozstrzygającej o bezpieczeństwie i wolności ich dziecka. Pomóżmy im, propagując tę niezwykle wartościową inicjatywę, ze spokojem, rozwagą i radością pełnić ojcowskie powinności.

Działania otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Materiały do pobrania

O Tato.Net

Tato.Net prowadzona przez Fundację im. św. Cyryla i Metodego to wiodąca w Europie inicjatywa inspirująca mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Misją Tato.Net jest pomagać w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn.

Inicjatywa ta służyć ma również realizacji projektów adresowanych do całych rodzin, tak aby budować rodziny silne obecnością ojca. Rozwija też sieć współpracy organizacji oraz instytucji społecznych, którym przyświeca wartość promowania kultury odpowiedzialnego ojcostwa.

Możesz być zainteresowany również...