Informacja o projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości przyznał Fundacji św. Cyryla i Metodego dotację na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Pobierz: notatka_prasowa_fcm_projekt_msfs.pdf

Poniżej publikowane są wyniki postępowań (zapytań o cenę) w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy numer finansowanej z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresu Przeciwdziałania przyczynom przestępczości (Program II, Priorytet I) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017 zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Fundacją im. św. Cyryla i Metodego.

Wynik postępowania 1-MS-1/2017/K2-T4T – pobierz.

Wynik postępowania 1-MS-1/2017/KIUPM  – pobierz.

 

Możesz być zainteresowany również...