Pięć pytań, które każdy ojciec powinien sobie zadać

Efektywny przez 24/7 ojciec zna swoją rolę w rodzinie. On wie że jest przykładem dla swoich synów, wie jak być wzorcowym mężczyzną i ojcem a dla córek: ukazuje im czego one powinny szukać u kandydata na męża i w ojca dla swoich dzieci. Oto pięć pytań na które warto aby każdy ojciec znalazł czas żeby na nie odpowiedzieć: Jak dobrze znam siebie? Efektywny 24/7 ojciec jest świadomy siebie jako mężczyzna i jest świadomy jak ważny jest dla swojej rodziny. Zna swoje nastroje, uczucia i emocje; możliwości, silne strony i wyzwania. Jest odpowiedzialny za swoje zachowania i wie że jego rozwój zależy od tego jak dobrze zna i akceptuje siebie. On również wie że wybory których dokonał mają wpływ na jego umiejętność bycia ze swoimi dziećmi i bierze odpowiedzialność za własne decyzji. Czy dbam o siebie właściwie? Efektywny 24/7 ojciec dba o siebie. Przechodzi coroczne medyczne badania kontrolne, odpowiednio się odżywia, ćwiczy żeby utrzymać formę, ciągle uczy się o świecie w którym żyje. Ma silny związek z rodziną i z lokalną społecznością, wybiera kolegów którzy wspierają jego zdrowe decyzje. Efektywny 24/7 ojciec jest wzorcem dla dzieci odnośnie szanowania siebie samego i jest z siebie zadowolony ponieważ dokonuje dobrych wyborów. Jak dobrze spełniam rolę ojca? Efektywny 24/7 Ojciec zna swoją rolę w rodzinie. On wie że jest przykładem dla swoich synów, wie jak być wzorem mężczyzny i ojca dla córek: ukazuje czego one powinny szukać w chłopaku jako kandydacie na męża i ojca dla swoich dzieci. On wie że, jeśli to możliwe, powinien być zaangażowany w codzienne życie dzieci; od budzenia i, ubierania ich, karmienia rano do uczestniczenia w wywiadówkach w szkole, do wspierania ich w uprawianiu sportów oraz innych zajęciach i zainteresowaniach, do pomagania w odrabianiu pracy domowej, do kładzenie ich spać wieczorem. Efektywny 24/7 tato wykorzystuje znajomość unikalnych umiejętności które on jako ojciec i jego żona (matka jego dzieci) posiadają żeby wychować potomstwo. Innymi słowy zna różnicę między ojcostwem a macierzyństwem. Na ile dobrze spełniam rolę wychowawczą? Efektywny 24/7 ojciec wychowuje swoje dzieci. Wie w jaki sposób jego umiejętności wychowawcze pomagają zaspakajać ich fizyczne, emocjonalne, społecznie, duchowe oraz twórcze potrzeby. Jego dzieci ufają mu oraz czują się bezpieczne z nim, ponieważ opiekuje się nimi i wychowuje je poprzez używanie sprawdzonych umiejętności rodzicielskich. Efektywny 24/7 tato utrzymuje dyscyplinę żeby uczyć i kierować swoimi dziećmi a nie żeby im grozić lub krzywdzić. Na ile dobrze się odnoszę do innych? Efektywny 24/7 ojciec buduje i utrzymuje zdrowe stosunki z dziećmi, z ich matką, innymi członkami rodziny, przyjaciółmi i społeczeństwem. On zna i docenia jak związki kształtują dzieci i ich życie. Efektywny 24/7 tato wie jak związek z matką jego dzieci wpływa na dzieci i usiłuje stworzyć dobre relacje z żoną ze względu na dzieci. Zawsze stara się udoskonalać umiejętności które on stosuje żeby komunikować się z innymi. Źródło: www.fatherhood.org

Efektywny przez 24/7 ojciec zna swoją rolę w rodzinie. On wie że jest przykładem dla swoich synów, wie jak być wzorcowym mężczyzną i ojcem a dla córek: ukazuje im czego one powinny szukać u kandydata na męża i w ojca dla swoich dzieci.

Oto pięć pytań na które warto aby każdy ojciec znalazł czas żeby na nie odpowiedzieć:

  1. Jak dobrze znam siebie?

Efektywny 24/7 ojciec jest świadomy siebie jako mężczyzna i jest świadomy jak ważny jest dla swojej rodziny. Zna swoje nastroje, uczucia i emocje; możliwości, silne strony i wyzwania. Jest odpowiedzialny za swoje zachowania i wie że jego rozwój zależy od tego jak dobrze zna i akceptuje siebie. On również wie że wybory których dokonał mają wpływ na jego umiejętność bycia ze swoimi dziećmi i bierze odpowiedzialność za własne decyzji.

  1. Czy dbam o siebie właściwie?

Efektywny 24/7 ojciec dba o siebie. Przechodzi coroczne medyczne badania kontrolne, odpowiednio się odżywia, ćwiczy żeby utrzymać formę, ciągle uczy się o świecie w którym żyje. Ma silny związek z rodziną i z lokalną społecznością, wybiera kolegów którzy wspierają jego zdrowe decyzje. Efektywny 24/7 ojciec jest wzorcem dla dzieci odnośnie szanowania siebie samego i jest z siebie zadowolony ponieważ dokonuje dobrych wyborów.

  1. Jak dobrze spełniam rolę ojca?

Efektywny 24/7 Ojciec zna swoją rolę w rodzinie. On wie że jest przykładem dla swoich synów, wie jak być wzorem mężczyzny i ojca dla córek: ukazuje czego one powinny szukać w chłopaku jako kandydacie na męża i ojca dla swoich dzieci. On wie że, jeśli to możliwe, powinien być zaangażowany w codzienne życie dzieci; od budzenia i, ubierania ich, karmienia rano do uczestniczenia w wywiadówkach w szkole, do wspierania ich w uprawianiu sportów oraz innych zajęciach i zainteresowaniach, do pomagania w odrabianiu pracy domowej, do kładzenie ich spać wieczorem. Efektywny 24/7 tato wykorzystuje znajomość unikalnych umiejętności które on jako ojciec i jego żona (matka jego dzieci) posiadają żeby wychować potomstwo. Innymi słowy zna różnicę między ojcostwem a macierzyństwem.

  1. Na ile dobrze spełniam rolę wychowawczą?

Efektywny 24/7 ojciec wychowuje swoje dzieci. Wie w jaki sposób jego umiejętności wychowawcze pomagają zaspakajać ich fizyczne, emocjonalne, społecznie, duchowe oraz twórcze potrzeby. Jego dzieci ufają mu oraz czują się bezpieczne z nim, ponieważ opiekuje się nimi i wychowuje je poprzez używanie sprawdzonych umiejętności rodzicielskich. Efektywny 24/7 tato utrzymuje dyscyplinę żeby uczyć i kierować swoimi dziećmi a nie żeby im grozić lub krzywdzić.

  1. Na ile dobrze się odnoszę do innych?

Efektywny 24/7 ojciec buduje i utrzymuje zdrowe stosunki z dziećmi, z ich matką, innymi członkami rodziny, przyjaciółmi i społeczeństwem. On zna i docenia jak związki kształtują dzieci i ich życie. Efektywny 24/7 tato wie jak związek z matką jego dzieci wpływa na dzieci i usiłuje stworzyć dobre relacje z żoną ze względu na dzieci. Zawsze stara się udoskonalać umiejętności które on stosuje żeby komunikować się z innymi.


Źródło: www.fatherhood.org

Autor

Cezary Pachoł

Zaangażowane ojcostwo znacząco wpływa na zmniejszenie przestępczości.

Współfinansowane ze środków ministerstwa

Pięć pytań, które każdy ojciec powinien sobie zadać

Efektywny przez 24/7 ojciec zna swoją rolę w rodzinie. On wie że jest przykładem dla swoich synów, wie jak być wzorcowym mężczyzną i ojcem a dla córek: ukazuje im czego one powinny szukać u kandydata na męża i w ojca dla swoich dzieci. Oto pięć pytań na które warto aby każdy ojciec znalazł czas żeby na nie odpowiedzieć: 1. Jak dobrze znam siebie? Efektywny 24/7 ojciec jest świadomy siebie jako mężczyzna i jest świadomy jak ważny jest dla swojej rodziny. Zna swoje nastroje, uczucia i emocje; możliwości, silne strony i wyzwania. Jest odpowiedzialny za swoje zachowania i wie że jego rozwój zależy od tego jak dobrze zna i akceptuje siebie. On również wie że wybory których dokonał mają wpływ na jego umiejętność bycia ze swoimi dziećmi i bierze odpowiedzialność za własne decyzji. 2. Czy dbam o siebie właściwie? Efektywny 24/7 ojciec dba o siebie. Przechodzi coroczne medyczne badania kontrolne, odpowiednio się odżywia, ćwiczy żeby utrzymać formę, ciągle uczy się o świecie w którym żyje. Ma silny związek z rodziną i z lokalną społecznością, wybiera kolegów którzy wspierają jego zdrowe decyzje. Efektywny 24/7 ojciec jest wzorcem dla dzieci odnośnie szanowania siebie samego i jest z siebie zadowolony ponieważ dokonuje dobrych wyborów. 3. Jak dobrze spełniam rolę ojca? Efektywny 24/7 Ojciec zna swoją rolę w rodzinie. On wie że jest przykładem dla swoich synów, wie jak być wzorem mężczyzny i ojca dla córek: ukazuje czego one powinny szukać w chłopaku jako kandydacie na męża i ojca dla swoich dzieci. On wie że, jeśli to możliwe, powinien być zaangażowany w codzienne życie dzieci; od budzenia i, ubierania ich, karmienia rano do uczestniczenia w wywiadówkach w szkole, do wspierania ich w uprawianiu sportów oraz innych zajęciach i zainteresowaniach, do pomagania w odrabianiu pracy domowej, do kładzenie ich spać wieczorem. Efektywny 24/7 tato wykorzystuje znajomość unikalnych umiejętności które on jako ojciec i jego żona (matka jego dzieci) posiadają żeby wychować potomstwo. Innymi słowy zna różnicę między ojcostwem a macierzyństwem. 4. Na ile dobrze spełniam rolę wychowawczą? Efektywny 24/7 ojciec wychowuje swoje dzieci. Wie w jaki sposób jego umiejętności wychowawcze pomagają zaspakajać ich fizyczne, emocjonalne, społecznie, duchowe oraz twórcze potrzeby. Jego dzieci ufają mu oraz czują się bezpieczne z nim, ponieważ opiekuje się nimi i wychowuje je poprzez używanie sprawdzonych umiejętności rodzicielskich. Efektywny 24/7 tato utrzymuje dyscyplinę żeby uczyć i kierować swoimi dziećmi a nie żeby im grozić lub krzywdzić.  5. Na ile dobrze się odnoszę do innych? Efektywny 24/7 ojciec buduje i utrzymuje zdrowe stosunki z dziećmi, z ich matką, innymi członkami rodziny, przyjaciółmi i społeczeństwem. On zna i docenia jak związki kształtują dzieci i ich życie. Efektywny 24/7 tato wie jak związek z matką jego dzieci wpływa na dzieci i usiłuje stworzyć dobre relacje z żoną ze względu na dzieci. Zawsze stara się udoskonalać umiejętności które on stosuje żeby komunikować się z innymi. Źródło: www.fatherhood.org

Efektywny przez 24/7 ojciec zna swoją rolę w rodzinie. On wie że jest przykładem dla swoich synów, wie jak być wzorcowym mężczyzną i ojcem a dla córek: ukazuje im czego one powinny szukać u kandydata na męża i w ojca dla swoich dzieci.

Oto pięć pytań na które warto aby każdy ojciec znalazł czas żeby na nie odpowiedzieć:

1. Jak dobrze znam siebie?

Efektywny 24/7 ojciec jest świadomy siebie jako mężczyzna i jest świadomy jak ważny jest dla swojej rodziny. Zna swoje nastroje, uczucia i emocje; możliwości, silne strony i wyzwania. Jest odpowiedzialny za swoje zachowania i wie że jego rozwój zależy od tego jak dobrze zna i akceptuje siebie. On również wie że wybory których dokonał mają wpływ na jego umiejętność bycia ze swoimi dziećmi i bierze odpowiedzialność za własne decyzji.

2. Czy dbam o siebie właściwie?

Efektywny 24/7 ojciec dba o siebie. Przechodzi coroczne medyczne badania kontrolne, odpowiednio się odżywia, ćwiczy żeby utrzymać formę, ciągle uczy się o świecie w którym żyje. Ma silny związek z rodziną i z lokalną społecznością, wybiera kolegów którzy wspierają jego zdrowe decyzje. Efektywny 24/7 ojciec jest wzorcem dla dzieci odnośnie szanowania siebie samego i jest z siebie zadowolony ponieważ dokonuje dobrych wyborów.

3. Jak dobrze spełniam rolę ojca?

Efektywny 24/7 Ojciec zna swoją rolę w rodzinie. On wie że jest przykładem dla swoich synów, wie jak być wzorem mężczyzny i ojca dla córek: ukazuje czego one powinny szukać w chłopaku jako kandydacie na męża i ojca dla swoich dzieci. On wie że, jeśli to możliwe, powinien być zaangażowany w codzienne życie dzieci; od budzenia i, ubierania ich, karmienia rano do uczestniczenia w wywiadówkach w szkole, do wspierania ich w uprawianiu sportów oraz innych zajęciach i zainteresowaniach, do pomagania w odrabianiu pracy domowej, do kładzenie ich spać wieczorem. Efektywny 24/7 tato wykorzystuje znajomość unikalnych umiejętności które on jako ojciec i jego żona (matka jego dzieci) posiadają żeby wychować potomstwo. Innymi słowy zna różnicę między ojcostwem a macierzyństwem.

4. Na ile dobrze spełniam rolę wychowawczą?

Efektywny 24/7 ojciec wychowuje swoje dzieci. Wie w jaki sposób jego umiejętności wychowawcze pomagają zaspakajać ich fizyczne, emocjonalne, społecznie, duchowe oraz twórcze potrzeby. Jego dzieci ufają mu oraz czują się bezpieczne z nim, ponieważ opiekuje się nimi i wychowuje je poprzez używanie sprawdzonych umiejętności rodzicielskich. Efektywny 24/7 tato utrzymuje dyscyplinę żeby uczyć i kierować swoimi dziećmi a nie żeby im grozić lub krzywdzić. 

5. Na ile dobrze się odnoszę do innych?

Efektywny 24/7 ojciec buduje i utrzymuje zdrowe stosunki z dziećmi, z ich matką, innymi członkami rodziny, przyjaciółmi i społeczeństwem. On zna i docenia jak związki kształtują dzieci i ich życie. Efektywny 24/7 tato wie jak związek z matką jego dzieci wpływa na dzieci i usiłuje stworzyć dobre relacje z żoną ze względu na dzieci. Zawsze stara się udoskonalać umiejętności które on stosuje żeby komunikować się z innymi.

Źródło: www.fatherhood.org

Wojciech Czeronko

Autor

Wojciech Czeronko

Mąż Renaty, tata Jana, Agaty i Franciszka, trener Tato.Net, prezes zarządu Fundacji Cyryla i Metodego. Pasjonat egzotycznych języków i muzyki. Tenor w Męskim Zespole Wokalnym Kairos.

Zaangażowane ojcostwo znacząco wpływa na zmniejszenie przestępczości.

Współfinansowane ze środków ministerstwa

Sprawdź również: