0 items 0.00  0

Wydarzenie zakończone.

Szkoła Trenerów Tato.Net 2018

  • 01/12/2018 - 16/12/2018
  • wielopolskie / Poland

Inicjatywa Tato.Net, realizowana przez Fundację Cyryla i Metodego, organizuje IX edycję Treningu dla Trenerów (T4T) z zakresu prowadzenia warsztatów dla ojców.

t4t

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą uprawnieni do prowadzenia warsztatów Bliżej – pełna łączność, 7 sekretów efektywnego ojcostwa oraz Ojcowskiego Klubu.

Rozpatrywane będą jedynie aplikacje kandydatów spełniających łącznie poniższe warunki:
1• doświadczenie szkoleniowe,
2• doświadczenie ojcowskie (ojciec biologiczny, zastępczy, przysposobiony),
3• wcześniejszy udział w co najmniej jednym warsztacie Tato.Net w roli uczestnika,
4• UDZIAŁ W FORUM TATO.NET „MIŁOŚĆ SZACUNEK”, 17.11.2018r.

 

Terminarz szkolenia trenerów:

• obowiązkowe spotkanie dla kandydatów: 17 listopada 2018 r., grupa tematyczna w trakcie Forum Tato.Net
• rozmowy rekrutacyjne z kandydatami: 21 listopada -30 grudnia 2018 r.
• 4-dniowe szkolenie stacjonarne
40 godzin zajęć – 4-dniowe szkolenie w połowie marca 2019 r. (czwartek, piątek, sobota i niedziela)

• Szkolenie e-learningowe:
1. dziewięć prac pisemnych w formie krótkich esejów z częstotliwością jeden tekst na miesiąc,
2. spotkanie całej grupy kandydatów na trenerów poprzez skype przez godzinę jeden raz w miesiącu

• Indywidualny coaching trenera
1. spotkanie na skype lub rozmowa telefoniczna ze swoim trenerem opiekunem jeden raz w miesiącu (termin do ustalenia indywidualnie)
2. dostępność telefoniczna trenera opiekuna i trenera koordynatora szkoły T4T w sprawach bieżących
3. informacja zwrotna po pracy warsztatowej kandydata w roli obserwatora, ko-trenera, organizatora lokalnego i prowadzącego całość warsztatów
4. indywidualne omówienie prac pisemnych i dzielenie się własnym doświadczeniem trenera opiekuna z przeprowadzonych warsztatów Tato.Net

• Praktyka:
1. Udział w Forum Tato.Net (rola uczestnika)
2. obserwacja co najmniej jednego warsztatu z oferty Tato.Net (rola obserwatora)
3. zorganizowanie jednego warsztatu Tato.Net (rola organizatora lokalnego) do czerwca 2019 r.
4. prowadzenie pojedynczych modułów warsztatów „Bliżej – pełna łączność” i „7 Sekretów efektywnego ojcostwa” (rola ko-trenera)
6. prowadzenie całego warsztatu Tato.Net (Bliżej lub 7 Sekretów) w obecności supervisora (forma egzaminu trenerskiego) do końca sierpnia 2017 (rola prowadzącego)
7. udział w spotkaniu ewaluacyjno-podsumowującym – na przełomie września i października  2019 r (rola świętującego sukces)
8. premiowany udział w Warsztatach Przygodowych Tato.Net (rola uczestnika/ współprowadzącego zajęcia dla grupy)

Program

Program szkolenia:
• metodyka prowadzenia zajęć warsztatowych (specyfika pracy trenera),
• specyfika przygotowania i prowadzenia warsztatów z ojcami,
• treść i metoda prowadzenia warsztatów „Bliżej – pełna łączność” oraz „7 sekretów efektywnego ojcostwa”,
• metodyka prowadzenia Tato-Klubu (specyfika pracy lidera),
• opracowanie własnych scenariuszy warsztatowych i ćwiczenia praktyczne,
• wskazówki praktyczne dotyczące organizacji warsztatów Tato.Net,
• przykłady metod aktywizujących w pracy podczas warsztatów.

Opłata za udział w kursie trenerskim: 2450 zł

Certyfikat
Certyfikat uprawniający do prowadzenia warsztatów Tato.Net oraz Tato Klubu przyznany zostanie trenerom, którzy wezmą udział we wszystkich spotkaniach szkoleniowych, wypełnią wszystkie zobowiązania wynikające z opisanych powyżej praktyk oraz zostaną pozytywnie zaopiniowani przez ewaluatorów (na podstawie egzaminu praktyczno-teoretycznego).

UWAGA!
O szczegółowym programie zajęć i miejscu szkoleń stacjonarnych organizator informuje bezpośrednio osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Szkole Trenerów Tato.Net.

PROCEDURA REJESTRACJI:

  1. pobierz i wypełnij KWESTIONARIUSZ kandydata
  2. wypełnij formularz zgłoszeniowy –  kliknij „WEŹ UDZIAŁ”

Wyślij wypełniony kwestionariusz na adres info@tato.net

Terminy
I. DATA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: do 21 LISTOPADA 2018 r.

II. ROZMOWY Z KANDYDATAMI POPRZEZ SKYPE/ telefon: 21–27 LISTOPADA 2018 r.

III. INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU BĄDŹ NIEZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO SZKOŁY TRENERSKIEJ TATO.NET: 28 LISTOPADA 2018 r.

IV. OPŁATA: ZA CAŁOŚĆ SZKOLENIA PRZED PRZYJAZDEM NA SZKOLENIE STACJONARNE (przelewem na konto Fundacji Cyryla i Metodego)

UWAGA!

podczas rejestracji online pobierana jest bezzwrotna opłata rekrutacyjna w kwocie 50 zł

Trenerzy  • dr Dariusz Cupiał

    Współzałożyciel Fundacji Cyryla i Metodego. Pomysłodawca i koordynator programu Inicjatywa Tato.Net. Należy do Stowarzyszenia Innowatorów społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie. Doktor teologii, autor książek “Na drodze ewangelizacji i ekumenii” oraz “Kolumbowie naszego pokolenia”.
  • Michał Wroński

    Psycholog, trener, coach. Główne zainteresowania zawodowe to budowanie kapitału społecznego oraz budowanie motywacji wewnętrznej. Stale współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci, Inicjatywą Tato.Net oraz Fundacją Civis Polonus. Pracuje dla organizacji biznesowych, państwowych oraz pozarządowych. Szczęśliwy mąż Joanny, tata Jana i Zuzy. Pasjonuje go historia, trampingowe podróże ze swoją rodziną oraz koszykówka, w którą pomimo 40-tki na karku nadal próbuje grać.

Wspierają Nas

FreshMail.pl