Ojciec NieZŁOMny, SIEDLCE (warsztaty zamknięte)

  • 08/06/2017 - 08/06/2017
  • Siedlce
  • lubelskie / Poland

Program profilaktyczno-resocjalizacyjny w zakresie integracji rodzin, realizowany przez Fundację Cyryla i Metodego, przewidziany dla mężczyzn przebywających w Areszcie Śledczym we Włodawie (WARSZTATY ZAMKNIĘTE)

 

 


Ojciec nieZŁOMny. Można przestać być mężem, ale zawsze pozostaje się ojcem.

Niejednokrotnie mężczyźni wywodzący się z rozbitych rodzin nie posiadają wzorców postaw ojcowskich. Warsztat ma na celu zbudować fundament odpowiedzialnego ojcostwa. Daje motywację do bycia zaangażowanym tatą, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje. Dla ojców po rozwodzie, separacji, odbywających karę pozbawienia wolności, nie mieszkających ze swoimi dziećmi powstał program pracy w małych grupach.

Warsztat ma wspierać ojców stawiających czoła poważnym wyzwaniom, aby mogli troszczyć się o dobro swoich dzieci.

CEL WARSZTATU 

  • pomóc sprostać ojcowskim wyzwaniom,
  • poznawać i wspierać procesy pojednania członków rodziny,
  • zrozumieć potrzeby dzieci,
  • zapewnić szkolenia, które wzmocnią kompetencje ojca w rodzinie

 

DO KOGO JEST SKIEROWANY?

  • do ojców pozostających pod opieką różnego rodzaju placówek pomocy społecznej (MOPR, służby penitencjarne, biura pośrednictwa pracy, szpitale, ośrodki przeciwdziałania uzależnieniom, itp.)
  • do ojców będących w różnych sytuacjach rodzinnych (młodociani ojcowie, samotni, rozwiedzeni, mający ograniczone przez sądy rodzinne kontakty z dziećmi, mężczyźni sprawujący opiekę w zastępstwie ojca, itp.)

Program

Program jest podzielony na 3 moduły:

Moduł I – NOWA EPIDEMIA XXI w. GŁÓD OJCA.
Moduł II – CO Z DZIECIAKAMI?
Moduł III – JESTEM OJCEM NIEZŁOMNYM, BĘDĘ SIĘ POŚWIĘCAĆ, ABY ZASPOKOIĆ POTRZEBY MOJEGO DZIECKA.

Miejsce: Zakład Karny w Siedlcach.

Trener: warsztaty poprowadzi Dariusz Cupiał, licencjonowany trener Tato.Net, prezes Fundacji Cyryla i Metodego.

Uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe, specjalne publikacje dla ojców, przerwy kawowe, ciepły posiłek.

Rodzaj zajęć: zajęcia mają charakter praktyczny, wymagają od uczestników zaangażowania i aktywnego uczestnictwa.

TrenerzyMożesz być zainteresowany również...