Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Inicjatywa Tato.Net zapraszają szkoły do udziału w czwartej edycji konkursu „List do Taty”. Konkurs jest adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkoły podstawowej. Zadaniem będzie napisanie listu opisującego ich relacje z ojcem, ojczymem lub ojcem zastępczym.

Najważniejszy cel konkursu, jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa. Służy on także zaangażowaniu senatorów i Senatu w działalność na rzecz rodziny i bezpiecznego dzieciństwa.

Autorzy zwycięskich prac zostaną zaproszeni do Senatu, a wybrane listy – opublikowane.
Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenia nagród laureatom odbędzie się w Senacie w październiku 2017 r.

1. Regulamin konkursu List do Taty

2. Informacje dla nauczyciela

3. Informacje dla rodziców

4. Formularz konkursowy

5. Formularz dla nauczyciela

6. Prace z poprzednich edycji konkursu

7. Konspekt lekcji "Rola ojca w rodzinie"

8. Komplet materiałów (zip)

Album „List do Taty” to  wyjątkowa publikacja, prezentująca  myśli i przeżycia dzieci związane z rolą ojca w ich życiu. Odkrywanie ojcostwa to kierunek wszystkich działań Inicjatywy Tato.Net. Nasze pokolenie potrzebuje na nowo odkryć i docenić postać ojca w życiu rodzinnym i społecznym. Czy głosy dzieci mogą nam w tym pomóc? Na pewno tak!

Album ukazuje, jak bardzo młode pokolenie potrzebuje dobrej ojcowskiej energii. Wyrażają to listy dzieci. Jeśli użyjemy terminologii pocztowej, to niektóre z nich można opatrzyć notkami „Priorytet” czy „Polecony”, inne zaś należy zakwalifikować do kategorii „Adresat odmówił  przyjęcia” lub „Adresat nieobecny”. Niezależnie od typów doświadczeń zebranych w publikacji jest ona zwiastunem długo oczekiwanego ocieplenia atmosfery wokół ojcostwa.

Artystyczną wizję albumu zawdzięczamy Krzysztofowi Słomce  i Małgorzacie Bujnik z firmy projektowej At Work, których wsparli zaprzyjaźnieni ojcowie i ich rodziny udzielając na potrzeby publikacji nieodpłatnie swojego wizerunku.

Niech ten album stanie się dla Państwa inspiracją do odkrywania  piękna i wagi ojcostwa!

Album dostępny jest na stronie TatoSklepu.

3 września 2011 r. w Senacie RP odbyła się gala finałowa konkursu „List do Taty” oraz konferencja poświęcona ojcowskim aspektom w polityce rodzinnej. Wydarzenie zostało zorganizowany wspólnie przez Inicjatywę Tato.Net oraz senacką Komisję Rodziny i Polityki Społecznej, która jednogłośnie przystąpiła do akcji. Patronat honorowy objął Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Konkurs został przeprowadzony wśród uczniów klas piątych szkół podstawowych w całej Polsce wiosną 2011 roku.

Gościem specjalnym był dr Ken Canfield, światowy autorytet w dziedzinie ojcostwa, wytyczający nowe trendy w dziedzinie ojcostwa. Dr Canfield był inicjatorem podobnego konkursu pod nazwą „Father of the Year” w Stanach Zjednoczonych.

Akcja „List do taty” wzbudziła wśród uczestników niecodzienne emocje. Jeden z długoletnich pracowników administracji Izby Wyżej tak skomentował to wydarzenie: „tylko dwa razy widziałem senatorów płaczących, 10 kwietnia  i dzisiaj”.

W realizację tego projektu zaangażowało się 15 senatorów, którzy podjęli współpracę ze szkołami w swoich okręgach wyborczych, a następnie czytali i oceniali nadesłane prace. Listy, które wygrały w okręgach, oceniało następnie jury powołane przez przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. W konkursie przyznano 3 nagrody główne i 7 wyróżnień. Oceniano przede wszystkim umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka oraz szczerość i autentyzm wypowiedzi. Senatorowie ufundowali nagrody laureatom okręgowym oraz ich przyjazd do Warszawy wraz opiekunami.

W konkursie, na który nadesłano ponad 2 tysiące listów, zwyciężył Kacper Kucharczyk ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Białkowie. Drugie miejsce zajęła Marta Wilk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach, trzecią nagrodę jury przyznało Emilii Smolczewskiej ze Szkoły Podstawowej w Pile.

Podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu trzy listy odczytali senatorowie Piotr Gruszczyński i Stanisław Jurewicz.

 

„Mój ojciec nie był ze mną tyle czasu ile chciałem, może nie mówiłem mu tak często,
jak bym chciał, że go kocham, ale był i będzie najlepszym Tatą jakiego mogłem mieć.”

Lukiop

 

 

senat1

senat4

senat3

senat2 senat6

senat5