Konsekwentny tato punktem odniesienia w trudnym świecie

  • Dodano: 23 czerwiec 2016

Punktem odniesienia każdego dziecka, od którego zaczyna ono swoją mozolną wędrówkę przez życie, są jego rodzice. Dlate­go tak ważne jest, aby rodzicie byli nie tylko stałym elementem jego życia, ale też osobami, które są konsekwentne w słowach i działaniach.

Dzieci muszą wiedzieć, czego oczekiwać – gdzie jesteś, jak się zachowujesz w konkretnych sytuacjach, czy jesteś z natury wesoły czy poważny. Muszą też znać swój – i twój plan dnia, inaczej czują się zagubione w tym ogromnym, przerażają­cym świecie.

Konsekwencję można najkrócej zdefiniować jako regularność i przewidywalność. Dziecko konsekwentnego taty, kiedy wcho­dzi z nim w relację, wie, czego oczekiwać. Niespodzianki zdarzają się z rzadka, a strach przed ojcem – nigdy.

standing_man

Efektywny ojciec jest stały i konsekwentny zarówno w swo­im postępowaniu, jak i zachowaniu. Konsekwentny tata panuje nad sobą – nie jest czuły i wylewny w jednej chwili, a zły i nie­przyjemny w następnej, bez żadnego ostrzeżenia, w którą stronę jego nastrój w danej chwili poszybuje. Niekonsekwentni ojcowie są rozchwiani emocjonalnie. Dzieci takich ojców, często po latach, ze łzami w oczach wyznają, że nigdy nie miały odwagi zwrócić się do swojego ojca, bo nie wiedziały, czego mogą się po nim spodziewać: uścisku czy uderzenia. Bierno-czynny typ ojcostwa jest czymś, czego za wszelką cenę powinniśmy unikać.

Konsekwentny tata stara się też panować nad swoim zacho­waniem. Zasadniczo oznacza to, że dzieci takiego ojca zawsze mogą liczyć na jego obecność, bo ich tata wraca do domu – do nich. Dzieci ojców niestałych żyją w podświadomym lęku, że ich tata pewnego dnia spakuje się i odejdzie, na zawsze znikając z ich życia. Ojciec konsekwentny i stały nie stwarza atmosfery niepew­ności. Kiedy wychodząc do pracy całuje dzieciaki i machając ręką woła: – Pa pa, do zobaczenia! – dzieci wiedzą, że tata wła­śnie to ma na myśli, że jego słowa oznaczają „niedługo do was wrócę”.

Efektywny ojciec nie składa obietnic, o których wie, że nie będzie mógł ich spełnić, i zawsze dotrzymuje danego słowa. Czu­wa też nad tym, aby jego osobista moralność była wierna temu, co na jej temat przekazuje dzieciom, za wszelką cenę unikając hipokryzji.

Ken R. Canfield, Siedem sekretów efektywnych ojców – fragmenty