NAVI-TATA – sposób na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości

  • Dodano: 22 listopad 2017

 

konferencja skierowana do:

 

specjalistów z zakresu oświaty | państwowych i samorządowych służb społecznych |
służb penitencjarnych i wymiaru sprawiedliwości | samorządu gospodarczego i przedsiębiorców |
instytucji pozarządowych i wyznaniowych | media.

 

Korzyści z udziału w konferencji NAVI-TATA?

Wiedza – zdiagnozujemy sytuację mężczyzn w wypełnianiu ich ról ojcowskich, społecznych i zawodowych.

Inspiracje – pokażemy skuteczne strategie działania w świetle zachodzących zmian.

Rozwiązania – zbierzemy dobre praktyki organizacji, które skutecznie dowartościowują ojców oraz zanalizujemy, które ze stosowanych w Twojej organizacji rozwiązań są skuteczne i mogą pomóc innym?

 

19 grudnia 2017 r (wtorek, godz. 10.00 – 15.15)

Centrum Okopowa  ul, Okopowa 55, Warszawa

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na wydarzenie – wypełnij FORMULARZ

 

Program wydarzenia

10.00 Rejestracja uczestników

10.30 Oficjalne otwarcie konferencji  (prowadzenie aktor Dariusz Kowalski)

10.45 Część I „Diagnoza sytuacji ojca w życiu współczesnej rodziny”

– prof. Dorota Kornas-Biela, KUL  Lublin
– prof. Kazimierz Korab, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Pytania do prelegentów i dyskusja (Michał Woś – Szef Gabinetu Ministra Sprawiedliwości)

12.00 Przerwa kawowa, poczęstunek

12.30 Część II ,,Jak dokleić tatę do fotografii? W poszukiwaniu strategii wspierania ojców przez organizacje, firmy i instytucje.”

– dr hab Grzegorz Grochowski,  Collegium Joanneum, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
dr Dariusz Cupiał,  Fundacja Cyryla i Metodego/Tato.Net

Pytania do prelegentów i dyskusja (Antoni Szymański – Senator RP)

13.45 Przerwa kawowa, poczęstunek

14.00 Część III Debata ekspertów: ,,Nawigacja na ojcostwo. Wspieranie dzieci i rodziny w obecnych czasach?” Jak odpowiedzialne ojcostwo przeciwdziała przestępczości? 

15.00 Podsumowanie
15.15 Zakończenie konferencji

 

Konferencja jest merytorycznym wkładem późniejszego szkolenia, które odbędzie się w godzinach 16.00-20.00. Szkolenie Ojciec nieZŁOMny ma na celu wprowadzenie w temat, jakim jest pełnienie roli ojca w sytuacji doświadczenia głębokiej dysfunkcji rodzinnej i braku elementarnych wzorców wychowawczych. Szkolenie służy m.in. przygotowaniu uczestników do pracy z mężczyznami odbywającymi karę pozbawienia wolności.